Kiinteistö- ja rakennusala tuottavat 35 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa rakennuksen käytön aikaisista päästöistä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä. Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi maailma sähköistyy ja uudet jäähdytys-, lämmitys- ja varastointiratkaisut kehittyvät nopeasti. Energia-alan yritykset eivät pysy kehitysvauhdissa mukana, ja alalla tarvitaankin kipeästi uudenlaista tiivistä yhteistyötä. UUTTERA-hankkeessa tartutaan energiamurroksen alueelliseen vauhdittamiseen kahden merkittävän haasteen, asuinkiinteistöjen saneerauspaineiden sekä lämpöenergiayritysten osaamishaasteiden ja verkostoitumistarpeen osalta.

Hankkeessa luodaan lämpöenergiayritysten alueellinen verkosto, jossa jaetaan osaamista, tuodaan alan yritykset yhteen ja tartutaan osaamis- ja kehitystarpeisiin. Samaan aikaan kehitetään alueellisten markkinoiden kysyntää kokoamalla asuinkiinteistökannan avaintoimijat yhteen kehittämään yhteistyömallia taloyhtiökentän energiamurroksen vauhdittamiseksi.

Yksi Varsinais-Suomen alueellisen selvityssuunnitelman keskeisimmäksi elvytysrahoitusta vaativaksi toimenpiteeksi nousi yritysten hiilineutraaliustavoitetta edesauttavat uudet liiketoimintamallit. Hanke luo kysyntää energiaremontteja ja energiatehokkuustoimenpiteitä tarjoaville paikallisille yrityksille, suunnittelijoille ja konsulteille.

Hankkeen päätoteuttajana on Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Valonia.

Turun ammattikorkeakoulun logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–20.6.2023.

Rahoitus

Varsinais-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt hankkeelle kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa.

Sininen kruunulogo ja teksti: Varsinais-Suomen liitto

Ronja Ryyppö

energia-asiantuntija
ronja.ryyppo@valonia.fi
040 7290 020

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412