Työbussaile! ja Työbussaile2 olivat työmatkaliikkumisen kampanjoita, joissa kannustettiin työmatkalaisia hyppäämään bussiin.Työbussaile-kampanjoiden ideoina oli luoda matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja auttaa osallistuvat alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä.

Työbussaile! -kampanja vaikutti Turussa

Ensimmäinen Työbussaile-kampanja järjestettiin Turun sisäisessä joukkoliikenteessä ja se oli käynnissä marraskuusta 2013 helmikuuhun 2014. Tällöin bussikortin sai kuukaudeksi käyttöönsä 60 pääosin työmatkansa autoilevaa henkilöä. Puolet kampanjaan valituista olivat viidestä merkittävästä ns. avaintyöpaikasta ja puolet bussikorteista jaettiin ”tavallisille tallaajille” eli Turussa asuville ja työskenteleville henkilöille. Työbussailijat sitoutuivat jakamaan kokemuksiaan Facebookissa bussailukuukautensa ajan. Kampanja osoittautui menestykseksi ja tulokset erittäin positiivisiksi. Ennakkoluulot bussin käyttöä kohtaan hälvenivät enemmistöllä osallistuneista ja merkittävä osa heistä jatkoikin bussilla matkustamista vielä kampanjan päätyttyäkin.

Työbussaile2 -kampanja valloitti seudun

Valonian ja Turun seudun joukkoliikenteen Fölin järjestämässä viisaan työmatkaliikkumisen Työbussaile2-kampanjassa 200 työmatkansa pääosin autoilevaa Fölin alueella asuvaa henkilöä saivat käyttöönsä ilmaisen bussikortin kuukauden ajaksi. Kampanja alkoi marraskuun 2014 alussa ja päättyi helmikuun 2015 lopussa. Kampanjassa pyrittiin luomaan matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja autettiin alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä.

Kampanjasta kootut innostavat tulokset julkaistiin toukokuussa 2015. Kampanjaan osallistuneiden saamat hyvät kokemukset bussilla matkustamisesta vaikuttivat erittäin positiivisesti ennakkokäsityksiin joukkoliikenteen käytöstä. Kun asenne bussin käyttöä kohtaan on muuttunut, on joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla jatkossakin helpompaa. Osalle kampanjakokemus oli niin hyvä, että auto saa jatkossa jäädä kotipihaan ja työmatkat kuljetaan joukkoliikenteessä.

Työbussaile2-kampanjan tulokset voit ladata Powerpoint-tiedostona tästä linkistä.

Hankeaika

Työbussaile!-kampanja 1.11.2013 – 28.2.2014. Työbussaile2-kampanja 1.11.2014 – 28.2.2015.

Rahoitus

Kampanjat toteutettiin osana Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986