Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT ovat ottaneet vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Telaketju-hanke on monitahoinen kokonaisuus, jossa on mukana lukuisia tahoja kehittämässä esimerkiksi keräystä ja automaatiolajittelua, leikkuujätettä ja muuta lopputuotteita hyödyntäviä tahoja, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, jätelaitoksia, kaupunkeja ja järjestöjä. Tutkimustyöstä on vastannut Turun ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu.

Kokonaisuudessa on mukana poistotekstiilin jalostajia, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja ja yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä sekä kaupunkeja.

Telaketju-hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää tekstiilijätteen ja muun poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan panostuksia sekä keräykseen ja lajitteluun että lajitellun materiaalin jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen. Hankekokonaisuuden lähtökohtia ovat etusijajärjestyksen toteutuminen tekstiilien hyödyntämisessä, tekstiilien työllistävä vaikutus ja uuden liiketoiminnan syntyminen Suomeen sekä tekstiilijätteen hyödyntämisen vahvistaminen kotimaassa.

Valonia oli mukana Telaketjun Ympäristöministeriön rahoittamassa hankeosuudessa. Valonian rooli Telaketju-hankkeessa on tuoda kokonaisuuteen vahvaa kestävän kuluttamisen näkemystä, viestinnän asiantuntijuutta sekä kuluttajien aktivointiin liittyvää osaamista.

Hankeaika

Valonian kuluttajaviestintäosuus kesti 1.2.2017–31.12.2018.

Rahoitus

Telaketjun ensimmäiseen vaiheeseen saatiin tukea ympäristöministeriöltä ja Tekesiltä.

Sini Ilmonen, kiertotalousasiantuntija
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
sini.ilmonen@lsjh.fi

Pirjo Heikkilä
erikoistutkija, VTT
pirjo.heikkila@vtt.fi

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen