Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa vahvistettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien edellytyksiä osallistua julkisiin elintarvikekilpailutuksiin. Alueellisen elinvoiman lisäksi kunnat voisivat ruokahankinnoillaan vaikuttaa muun muassa vesistöjen tilaan, sillä ympäristön kannalta hyviä viljelykäytäntöjä, ravinteiden kiertoa ja ruoan jäljitettävyyttä on mahdollista vahvemmin nostaa kriteereiksi.

Hankkeessa tuotettiin valtakunnalliseen käyttöön soveltuva tarjoajaosaamisen kehittämiseen soveltuva toimintamalli. Neuvonnasta, sparrauksesta sekä työkalupakista koostuva toimintamalli tukee aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä ketteriä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Hankkeessa tuottajille tarjottiin tietoa ja työkaluja julkisiin elintarvikekilpailutuksiin osallistumisen tueksi. Lisäksi kuntien kanssa pureuduttiin hankintoihin liittyviin esteisiin. Hankkeen keskiössä oli tuottajien liiketoiminnan ja yhteistyömuotojen kehittäminen, lähimarkkinoiden elävöittäminen, ravinnekierron tehostaminen, ruokaturvan vahvistaminen, tuotekehitykseen kannustaminen sekä julkisen sektorin asiakkuuden arvostuksen lisääminen. Tuottajia kannustettiin vahvempaan keskinäiseen yhteistyöhön ja kuntia vuoropuheluun tuottajien kanssa osana hankintojen hyvää valmistelua ja suunnittelua.

Valonia toteutti hankkeen yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n, Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.

Hankeaika

1.9.2017–31.12.2018

Rahoitus

Hanke on sai rahoituksen ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta RAKI 2.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995