Valonian PUPE – Putsareista pelloille –hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa tutkittiin, voisivatko haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet toimia järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa. Hankkeen kokemuksista, tutkimustuloksista ja löydöksistä koottiin opas ”Haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittely ja käyttö maataloudessa”.

Oppaassa kerrotaan niin sanottujen hajalietteiden keräys- ja käsittelytoiminnan järjestämisestä ja teos toimii maanomistajan tukena toiminnan aloittamisessa tai sitä pohdittaessa. Opas kertoo, miten hajalietteet voidaan kerätä paikallisesti ja sijoittaa lähipelloille. Aihetta käsitellään niin lainsäädännölliseltä kuin taloudelliseltakin kannalta ja oppaassa käydään läpi myös lietteiden peltokäyttöön liittyviä asioita.

Oppaassa on kerrottu myös hajalietteiden sisältämien haitta-aineiden esiintymisestä. Tällä saralla PUPE oli erityisen uraauurtava hanke, sillä hajalietteiden haitta-aineita ei ole aiemmin Suomessa tutkittu. Hajalietteissä on nähtävissä kemikalisoitunut elämäntapamme, lietteistä löytyi niin hormonihäiritsijäaineita kuin lääkejäämiä.

Kumppanina hankkeessa oli MTT Kasvintuotannon tutkimus, KTL Jokioinen. Laitoksen maaperä ja kasvinravitsemus -tiimi oli vastuussa lietteen käyttökelpoisuuden tutkimisesta maanviljelyssä.

Putsareista pelloille -hanke sai rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys – rahoitusohjelmasta.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2013 – 31.12.2014.

Rahoitus

Rahoitus saatiin Ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265