Pure biomass – Biomassan potentiaali ja kilpailukyky energialähteenä Itämeren alueella

Pure biomass -projektin tavoitteena oli lisätä yleistä tietoisuutta erilaisten biomassojen teknisistä ja taloudellisista hyödyistä Kurzemen alueella Latviassa ja Varsinais-Suomessa.

Alueiden biomassapotentiaalit kartoitettiin ja samalla arvioitiin niiden taloudelliset mahdollisuudet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Hankkeessa toteutettiin myös muutama pilottiprojekti biomassan kasvatukseen ja käyttöön liittyen.

Hankeaika

Hanke toteutettiin vuosina 2012 ja 2013.

Rahoitus

Päärahoittaja oli Central Baltic Interreg IVA (CB56). Kokonaisbudjetti oli 758 574 €.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995