Hankkeessa kehitettiin asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa olivat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen.

Hanke sisälsi neljä toimenpidekokonaisuutta:

1. Asiointiliikenteen tarpeiden ja nykyisten joukkoliikenteen reittien liikennöintitietojen selvittäminen

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja markkinointi

3. Mobiilipalvelut asiointikyytien ja tavarakuljetusten järjestämisessä

4. Asiointiliikenteen palvelukonseptin ja markkinoinnin kehittäminen

Toimenpiteillä selvitetettiin kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää hankealueen asiointiliikennettä myös tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden osalta. Lisäksi tutkittiin tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja Auran palvelukeskusten välillä sekä kehitetään hankealueella polkupyörien liityntäpysäköintiä joukkoliikennereittien varrella. Kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla kerättiin asiakaslähtöistä tietoa asiointiliikenteeseen kohdistuvista tarpeista. Hankkeessa kehitettiin myös Pöytyän nykyisen asiointiliikenteen markkinointia kaikille kunnan asukkaille.

Hankeaika

1.2.2016–30.4.2017

Rahoitus

Hanke sai rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Mikko Koskinen

Mikko työskenteli Valoniassa kestävän liikkumisen asiantuntijana joulukuuhun 2018 saakka.