Nuorille tarvitaan selkeitä kanavia tuoda ilmastohuolensa ja ajatuksensa tulevaisuuden kaupungista kuuluviin päättäjille. Valonian kokeilussa salolaiset nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Kokeilun tavoitteena on testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa.

Kokonaisuus käynnistyy kaupunkikävelyllä, jossa tehdään havaintoja kaupunkitilasta ja toimivuudesta, nuorten tavoista käyttää kaupunkia sekä ilmastotyön näkymisestä kaupunkikuvassa. Kävely toimii alustuksena seuraavalle tilaisuudelle, jossa nuoret, päättäjät ja asiantuntijat kohtaavat keskustellen yhteisen pöydän ääressä. Kolmas tilaisuus saa muotonsa kokeilun aikana nuorten toiveisiin perustuen.

Kokeilun tuloksia ja sosiaalisen median kanaviin tuotettavia asiantuntijoiden haastatteluja voidaan hyödyntää esimerkiksi luonnontieteiden, ympäristötiedon ja yhteiskuntaopin kursseilla tai järjestöissä. Kokeilussa myös kootaan tietoa aktiivisen kansalaisen polusta, mikä auttaa parantamaan vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä sekä edistää ruohonjuuritason vaikutusta ylemmille portaille.

Mikäli sinulla on Instagram tili, katso tapaamisistamme highlight-kooste Valonian profiilista! Asiantuntijahaastattelut puolestaan näet Youtube-tilimme puolelta. Hankkeen aikana tuotetuista materiaaleista tehdään lopuksi opetusmateriaalikokonaisuus, johon sisältyvät myös nämä somesisällöt.

Hankeaika

1.5.2019-31.12.2019

Rahoitus

Kokeilun kokonaisbudjetti on 18 700 euroa, johon sisältyy 11 220 euroa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman avustusta.

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Niina Ruuska

Niina työskenteli Valoniassa luontoasiantuntijana syyskuuhun 2019 saakka.