Materiaalitehokkuutta ja kestävyyttä sisältävä Kelaa! oli ylimaakunnallinen kestävään kulutukseen ja materiaalitehokkuuteen keskittyvä hanke. Hankkeen päätoteuttajana toimi VALONIA yhdessä Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja kestävän kehityksen keskuksen kanssa. Mukana oli lisäksi laaja kirjo alueellisia yhteistyökumppaneita. Hanke toteutettiin 2008–2011.

Tavoitteet

Kelaa!-hanke tähtäsi ilmastonmuutoksen hillintään kestävää kulutusta, materiaali- ja energiatehokkuutta edistämällä. Kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjottiin konkreettisia vaihtoehtoja vähentää omaa ekologista selkäreppuaan.

Hankkeen tavoitteena oli edistää kestäviä toimintatapoja, tekniikoita ja hankintoja kohdealueen kunnissa ja yrityksissä. Hankkeessa muistutettiin, ettei hyvinvointi tai onnellisuus vaadi materiaalisen kulutuksen lisäämistä. Aina on mahdollista löytää kestävämpi vaihtoehto. Materiaalitehokkaalla toiminnalla jätteitä ja päästöjä syntyy vähemmän ja samalla voi säästää kustannuksissa. Vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on kaikilla yhteiskunnan toimijoilla.

Toiminta

Keskeisimpiä toimenpiteitä olivat:

  • Suurelle yleisölle kohdistettu laaja ja monipuolinen tiedotus sekä erilaiset tapahtumat, teemapäivät, kilpailut ja tempaukset
  • Yhdistyksille ja yhteisöille tarjottavat infoillat eri teemoilla (esim. asuminen, kierrätys, ”tuunaus”, ruoka, kestovaipat, rakentaminen)
  • Valonian yhteyteen perustettava pysyvä materiaalitehokkuuden osaamiskeskus ja näyttely
  • Pk-yrityksille suunnattu toiminta, johon kaikki ympäristötietoiset ja kestävistä toimintatavoista kiinnostuneet yritykset kutsutaan mukaan
  • Yritysten kannustaminen tiedotuksella, yhteistyöpäivillä ja haastekampanjoilla materiaali-tehokkuuden ja ekoinnovaatioiden kehittämiseen
  • Tutkimustoiminta liittyen julkisten hankintojen elinkaariajatteluun ja kestävään kulutukseen
  • Kuntien kannustaminen tapahtumilla ja ohjauksella materiaalitehokkuuteen ja energiansäästöön julkisissa hankinnoissa

 

Hankeaika

1.3.2008 – 30.6.2011

Rahoitus

Hankkeen päärahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Muita kumppaneita olivat Turun Seudun Jätehuolto, Turku Energia, Rouskis Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto, Turun Ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Lahden kaupunki sekä Nastolan ja Hollolan kunnat.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Ihmisiä Turun kauppatorilla tekemässä maalausta sekä kyltti