Kuninkoja – Helmi kaupungin keskellä on Turun kaupungin ja Valonian yhteistyöhanke. Hankkeen vastuullisena koordinaattorina toimii Turun kaupungin kaupunkiympäristön ympäristönsuojelu. Valonia toteuttaa hankkeessa kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelua, kartoituksia, kunnostusten toteutusta ja osallistuu aktiivisesti hankkeen viestintään. Hanketta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä partnereiden kesken.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia elinympäristökunnostuksia Kuninkojan vesistössä ja puron valuma-alueella Turun kaupungin omistamilla alueilla. Lisäksi seurataan kunnostustoimien vaikuttavuutta ekologisten seurantojen avulla.

Valuma-alueen pienialaisia suoelinympäristöjä ennallistetaan

Mälikkälän metsän alueelta kartoitetaan suoelinympäristöjen ennallistamistarpeet ja -mahdollisuudet, joiden avulla voidaan saavuttaa luonnon monimuotoisuushyötyjä ja luonnonmukaista valumavesien pidätystä alueella. Kartoitus toteutetaan paikkatieto- ja maastokartoitusten avulla. Alueella ei ole laajoja soita, mutta metsässä on pienialaisia rämeitä, korpia ja nevoja, joista valitaan hankkeen aikana ennallistettavat kohteet.

Koskielinympäristöjen kunnostuksilla monitavoitteisia hyötyjä

Koski- ja virtapaikkojen kunnostuksia toteutetaan Kuninkojassa Metsäkylän-Kuninkojan luonnonsuojelualueella ja Pläkkikaupungin alueella sekä Kovasojassa Karjalaiskylän koskialueella. Varsinaisten kunnostustoimien lisäksi tehdään vesisammalten siirtoistutuksia kunnostettuihin virtapaikkoihin ja kututarkkailua meritaimenen kutuaikana. Ekologisten seurantojen avulla tutkitaan vesistön kalastoa, rapuja ja pohjaelämiä sekä vesisammalia.

Kuninkojan kunnostuksen yhteistyötä jatketaan edeltävän Kuninkoja-hankkeen siivittämänä.

Logot: Helmi-elinympäristöohjelma, Turun kaupunki, Valonia

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023–31.10.2024.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma ja Turun kaupunki.

 

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765