Hankkeessa innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön Koulujemme lähivedet –toimintamalli. Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea.

Lähivesitoimintaan on lähtenyt mukaan 31 varsinais-suomalaista peruskoulua yhteensä 13 kunnasta. Opettajille järjestetään teoriakoulutukset tammi-helmikuussa 2018 Laitilassa, Turussa ja Salossa. Vastaavasti järjestetään alueelliset maastokoulutukset toukokuussa 2018. Koulutusten sisällöstä vastaavat Valonian lisäksi PaikkaOppi-hanke sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus. Hankkeessa annetaan mukaan lähteville kouluille maksutta vesitutkimusreput, jotka on hankittu Turku Energian myöntämällä sponsorirahoituksella. Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi on myös tukenut taloudellisesti hanketta. Vesitutkimusrepuissa on välineistöä veden laadun ja vesieliöiden tutkimista varten sekä niihin liittyvät tietokortit. Valonia on tehnyt omana työnään repuissa olevat Tutki ja tunnista vesiötököitä -kuvatietokortit.

Valonia tukee opettajia toiminnan toteutuksessa koko hankkeen ajan. Hankkeen aikana kerätään koulujen kokemuksia lähivesitoiminnannasta. Lähivesitoiminnan opetussisältöä ja toimintatapoja parannetaan kokemusten pohjalta. Hankkeen tuottamaa opetussisältöä ja materiaaleja voidaan levittää valtakunnallisesti Koulujemme lähivedet –toiminnan käynnistämiseen eri puolilla Suomea.

Valonia on hankkeen päätoteuttaja ja yhteistyökumppaneina ovat PaikkaOppi-hanke/TOP-keskus Turku, Lounais-Suomen LUMA-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Aurajokisäätiö ja Paimionjokiyhdistys ry. Hankerahoitus on saatu Keski-Suomen ELY-keskukselta ympäristökasvatuksen avustuksena. Turku Energia ja Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi ovat antaneet taloudellista tukea hankkeelle. Hanke on alkanut kesäkuussa 2017 ja päättynyt helmikuussa 2019.

Hankeaika

1.6.2017 – 28.2.2019

Rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen Keski-Suomen ELY-keskukselta ympäristökasvatuksen valtionavustuksena.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265