HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tavoitteena oli aktivoida kuntien eri sektoreiden asiantuntijoita ja kuntalaisia mukaan parempien pyöräily- ja jalankulkuolosuhteiden kehittämiseen. Kolmivuotisen hankkeen aikana hankepartnerit kokeilivat erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tällä tavoiteltiin vuorovaikutteista toimintatapaa, jonka myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa.

Valonia ja Varsinais-Suomen liitto järjesti ja oli mukana useissa työpajoissa, joissa muun muassa seudullisen liikennejärjestelmäsuunnittelutyön puitteissa mukaan keskusteluihin kutsuttiin esimerkiksi sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen edustajia, kuntapäättäjiä sekä muita seutuaktiiveja. Tilaisuuksien ohella hankkeessa kokeiltiin myös digitaalisia osallisuuden edistämisen menetelmiä ja kokemuksia tästä koottiin Valonian toimittamaan Osallistavan kaupunkisuunnittelun käsikirjaan. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin WHO:n kehittämää Health Economic Assessment (HEAT) -työkalua ja arvioitiin sen soveltuvuutta erilaisiin käyttötilanteisiin.

Pääpartneri HEAT – hankkeessa oli Turun kaupunki. Muut partnerit olivat Turun ammattikorkeakouluJurmalan kaupunkiTarton kaupunkiCyckelfrämjandet (Tukholma) sekä Institute of Baltic Studies (Tartto).

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2018 – 31.3.2021.

Rahoitus

Hanke sai rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257