Valoniassa on edistetty harrastetaksipalvelun kehittämistä ja toiminnan jalkauttamista Turun seudulle vuodesta 2018 alkaen, ensin Civitas Eccentric -hankkeen aloitteesta osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hanketta ja sittemmin Kokeilun paikka -rahoituksella. Harrastetaksipalvelu perustuu kyytitilausten yhdistelyyn ja sen tavoitteena on pienentää vapaa-ajan matkoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentämällä yksityisautoilun tarvetta. Samalla palvelu tarjoaa helpotusta perheiden arjenhallintaan.

Harrastetaksipalvelun tarvetta sekä toimintamahdollisuuksia Turun seudulla kartoitettiin syksyllä 2018. Tavoitteena oli käynnistää kokeilu jo ennen vuodenvaihdetta. Vaikka käynnistyksessä oli haasteita eikä siinä lopulta alkuperäisessä aikataulussa onnistuttu, perheiltä saadusta palautteesta kävi yksiselitteisesti selväksi, että palvelu herättää runsaasti kiinnostusta ja sille on valtava tarve. Kokeilu saatiin lopulta toteutettua toukokuussa 2019 yhteistyössä Kyyti Groupin kanssa osana ympäristöministeriön rahoittamia Kokeilun paikka -ilmastokokeiluja. Valonia vastasi kokeiluporukan kokoamisesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä, kun taas Kyyti kehitti kokeilun puitteissa kyytien tilaukset ja kuljetusten yhdistelyn mahdollistavaa harrastetaksisovellusta. Kokeilua ideoitiin yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa ja siihen osallistuminen oli mahdollista kaikille harrastajille.

Hankeaika

Projekti toteutettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana

Rahoitus

Harrastetaksiprojekti käynnistettiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta ja sitä jatkettiin keväällä 2019 Kokeilun paikka -avustuksen turvin.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257