Taloyhtiökampanja on valtakunnallinen kokonaisuus, jonka alueelliset energianeuvojat toteuttavat omissa maakunnissaan. Varsinais-Suomen kampanjasta vastaa Valonia.

Kampanjan tavoitteena on energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, ohjaus suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon, sekä energianäkökulman huomioiminen huolto- ja korjaustoimissa. Neuvonta kohdistuu etenkin taloyhtiön hallitusten jäseniin, mutta myös asukkaita aktivoidaan osallistumaan yhteisen kiinteistöomaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä energiafiksuun asumiseen omassa huoneistossa ja taloyhtiössä.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yksityisomistuksessa olevat taloyhtiöt, mutta se sisältää myös kuntien ja muiden vuokrataloyhtiöiden isännöinnille ja asukasyhteistyön asiantuntijoille suunnattavia toimenpiteitä sekä asukasviestintää. Taloyhtiökampanjan materiaalina käytetään Motiva Oy:n tuottamaa materiaalia.

Valonia tekee yhteistyötä kampanjassa mm. Satakunnan energianeuvonnan, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen, isännöitsijöiden ja kuntien vuokrataloyhtiöiden kanssa.

Hankkeen materiaalit on koottu Motivan Taloyhtiöt -sivustolle. Alla näet pääteemat ja niihin liittyvää lisämateriaalia.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.–31.5.2021

Rahoitus

Energiaviraston alueellisen energianeuvonnan hankintasopimuksen lisämääräraha Alueellisen neuvonnan kampanja 2020 – 2021

Energiaviraston logo

Hankkeen tapahtumat ja uutiset

Hankkeen yhteydessä taloyhtiöitä halutaan kannustaa kevennettyihin tarkastuksiin (”tonnin tsekki”), jonka avulla asiantuntija selvittää kiinteistön energiankulutuksen perusominaisuuksia ja tekee suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi. Varsinais-Suomessa toteutetaan hankkeen aikana tarkastus kahteen taloyhtiökohteeseen.

Yrityksiä kannustetaan mukaan ilmoittautumaan tarkastuksen tekijäksi.

Lue lisää energiatarkastuksista Motivan sivuilta.

Taloyhtiöfoorumit ovat omassa kaupunginosassa tai naapurustossa toimivia vapaamuotoisia tiedonvaihtopaikkoja taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja energiaeksperteille. Tiedon- ja kokemustenvaihto taloyhtiöiden kesken antaa eväitä oman taloyhtiön kehittämiseen.

Lue lisää Motivan Taloyhtiöfoorumi-sivulta.

Grafiikkakuva kerrostalosta, keskellä ihmisiä pöydän ääressä ja teksti Taloyhtiöfoorumi

Taloyhtiöt voivat viestiä asukkaille energiafiksun asumisen materiaalipaketin avulla

Asukkaiden asumis- ja käyttötottumukset voivat kasvattaa tai pienentää taloyhtiön energiankulutusta noin viisi prosenttia. Opastamalla asukkaita energiafiksuun asumiseen, niin omistus- kuin vuokrataloyhtiöt voivat edistää energiatehokkuutta, lisätä asumisviihtyvyyttä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Kampanjassa laadittu materiaalipaketti sisältää kampanjaohjeet, tiedoteluonnoksen, julisteen sekä kampanjakuvat ja -vinkit sosiaaliseen mediaan tai verkkojulkaisuihin. Materiaali on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Asukaskampanjan materiaalin voi ladata Motivan julkaisupankista.

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412