Ekotukitoiminta on toimintamalli, joka on kehitetty ympäristöasioiden edistämiseksi työpaikoilla. Toimintaa toteutetaan työyksikölle nimetyn ja koulutetun ekotukihenkilön avulla. Ekotukihenkilön tärkeimpänä tehtävänä on motivoida, kannustaa ja opastaa työkavereitaan toteuttamaan käytännön ympäristötekoja.

Toiminta sai alkunsa Helsingissä vuonna 2006 ja sieltä se on levittäytynyt 30 kaupunkiin ja organisaatioon Suomessa, kolmeen kaupunkiin Virossa sekä Pietarin kaupunkiin. Yhteensä koulutettuja ekotukihenkilöitä on jo yli 4100. Turussa ekotukitoiminta aloitettiin vuonna 2011 ja tällä hetkellä kaupungissa on 519 ekotukihenkilöä. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Erityisen vaikuttavaa ekotukitoiminnasta tekee sen laajan verkoston tuki. Ekotukihenkilöt eivät jää asian edistämisessä yksin, vaan voivat tarvittaessa kääntyä Turun kaupungin ekotukitoimintakoordinaattorin sekä valtakunnallisen verkoston puoleen. Ekotukihenkilöille järjestetään säännöllisin väliajoin jatkokoulutuksia ja vierailuja ja lisäksi hyödynnettävissä on paljon lainattavia materiaaleja, joita voi hyödyntää ekotukitoiminnassa omassa yksikössä.

Miten Ekotukitoimintaan pääsee mukaan?

Käytännössä Ekotukihenkilöksi ryhtyminen edellyttää peruskoulutukseen osallistumista. Peruskoulutuksessa tuleva ekotukihenkilö syventyy energiaan, kuluttamiseen, kierrätykseen ja hankintoihin liittyviin haasteisiin ja ratkaisuihin. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät lähtötilannekartoituksen ja laativat omalle toimipisteelleen toimintasuunnitelman. Työpaikalle palatessaan tuoreella ekotukihenkilöllä on valmis suunnitelma ja työkaluja suunnitelman toteuttamiseksi.

Valonian rooli ekotukitoiminnassa

Valonia on ollut Turun kaupungin yhteistyökumppanina ekotukitoiminnan kehittämisessä ja pyörittämisessä sen alkuaskeleista asti etenkin kunnan viranhaltijoiden neuvonnan ja koulutuksen kautta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sisällön tuottamista peruskoulutukseen sekä uutiskirjeiden, haastatteluiden, tapahtumien ja vierailujen suunnittelua ja toteutusta. Olemme mukana järjestämässä esimerkiksi vuosittaista Fix Turku -tapahtumaa ekotukihenkilöille.

Tällä hetkellä Ekotukitoimintaa on Varsinais-Suomen kunnista ainoastaan Turussa, mutta kaikki toiminnasta kiinnostuneet kunnat ja organisaatiot voivat olla yhteydessä Valoniaan – annamme lisätietoja mielellämme.   

Hankeaika

Ekotukitoiminta alkoi Turussa syksyllä 2011 ja jatkuu edelleen.

 

Hankkeen uutiset ja materiaalit

muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Kuvassa lainattavia ekotukimateriaaleja eismerkiksi kaloihin liittyen.