Hankkeessa seurattiin varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksia ja selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia heidän elämäntavoillaan on. Tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Ekokotiin osallistui 19 varsinaissuomalaista 1–6 hengen kotitaloutta (2013–2014). Jokaiselle perheelle annettiin räätälöityä neuvontaa kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.

Reaaliaikaista tietoa kulutuksesta ja räätälöityä neuvontaa

Hankkeessa kehitettiin ESCdata-tiedonkeruujärjestelmä* yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa. Laitteen avulla voidaan seurata kotitalouden energian- ja vedenkulutusta, liikkumista, jätteiden syntyä sekä ruoka- ja kulutustottumuksia. Tarkan seurannan ansiosta pystytään arvioimaan kotitalouden ympäristövaikutukset, tunnistamaan olennaisimmat kehittämistoimenpiteet sekä seuraamaan muutoksia.

*ESCdata on järjestelmä, johon voidaan liittää monia eri mittalaitteita ja muita järjestelmiä. Kerätty tieto on tarkasteltavissa yhdestä ja ainoasta tietojärjestelmästä web-selaimen kautta. Tuloksia voidaan vertailla joko ajallisesti tai eri kulutusvirtojen kesken valitsemalla tuloksiksi sopivat suureet.

Kotitalouksia kannustettiin ympäristövaikutusten pienentämiseen monipuolisen neuvonnan avulla. Aluksi selvitettiin kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden lähteitä sekä tarjottiin tietoa, työvälineitä ja palveluita päästöjen vähentämiseksi. Kokeilujen pohjalta luotiin toimintamalli, joka kannustaa kotitalouksia omaksumaan arjen ilmastovaikutuksia vähentäviä käytäntöjä.

Yritysten ja muiden tahojen osaamisen (erityisesti energiahallinnan ja korjausrakentamisen) ympäristönäkökulmaa vahvistettiin mm. koulutuksella ja verkostoilla.

Valonian osahanke oli osa ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta rahoitettavaa Ekokoti-hanketta. Kokonaishankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristöopisto Sykli, Ekokumppanit, Ekoleima sekä Valonia.

Ekokoti-hankkeen logo, jossa on talon kuva

Hankeaika

1.1.2013 – 31.12.2014

Rahoitus

Hanke sai rahoituksen ympäristöministeriöltä.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995