Vuosina 2010–2014 toteutetussa hankkeessa parannettiin maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä kokoamalla maakuntaan energianeuvojaverkosto, jonka kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen yrittäjät. Tavoitteena oli saada jokaiseen seutukuntaan energianeuvontaa antava taho.

Hankkeessa kehitettiin ympäristöliiketoiminnan neuvontapalveluita sekä oltiin mukana kehittämässä erilaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tietoa välitettiin erilaisien tiedotuskanavien ja verkostojen kautta ja järjestämällä yritystilaisuuksia. Toiminta-alueena oli
Turunmaan saaristo, Vakka-Suomi, Loimaa, Salo ja Turun seutu (pois lukien Turun seudulta Kehätien, valtatien 40, sisäpuolelle jäävä alue).

Energianeuvojat opastivat mm. energiatehokkuuden parantamiseen liittyvästä teknologiasta ja uusiutuvien energiamuotojen sekä niiden tuottamiseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista maaseudulla. Lisäksi edistettiin uuden teknologian käyttöönottoa. Tavoitteena oli vähentää myös energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hankkeen ansiosta alueen yrityksillä on saatavilla paremmin tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista sekä erilaisista tukimuodoista. Hankkeessa teetetty Varsinais-Suomen energia- ja kasvihuonekaasutase antaa tietoa maakunnan energiankulutuksesta ja uusiutuvien energialähteiden määrästä.

Muut toteuttajat: Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus, Yrityskolmio, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turun seudun yrityspalvelukeskus, Potkuri sekä Yrityssalo Oy.

Hankeaika

1.3.2010–31.12.2013

Rahoitus

Päärahoittaja: Valtio (45%) ja maaseuturahasto (45%), muu rahoitus (10%) Valonia. Hankkeen kokonaisbudjetti 1 960 500 €, josta Valonian budjetti 365 100 €.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995