Hankkeen tavoitteena oli lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Painopisteenä hankkeessa oli Turussa Kupittaan alue. Kupittaalla toteutettiin mm. liikennejärjestelyjen kokeiluja, testattiin yhteiskäyttöautoja ja parannettiin yliopistokampuksen kävely- ja pyöräily-yhteyttä Kupittaa–Itäharju-alueeseen. Hankkeessa pilotoitiin myös biokaasun käyttöä ja edistettiin biokaasun käyttöä logistiikassa. Hankkeen näkyvimmät toimenpiteet olivat varmasti Föli-fillareiden ja sähköbussien ilmestyminen Turun kaupunkikuvaan sekä paljon kiitosta osakseen saanut talvipyöräilyn testireitti.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton toimenpiteet liittyivät pääsääntöisesti osallistavuuden lisäämiseen Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä. Varsinais-Suomen liitto teetti mm. Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman osallistavin menetelmin sekä toteutti yhteistyössä Valonian kanssa Turun seudun liikenneympäristökyselyt vuosina 2017 ja 2019. Valonia toimii myös aktiivisesti Turun kaupungin toimijoiden tukena eri osakokonaisuuksissa tehden taustaselvityksiä, toteuttaen liikkumisvälinekokeiluja sekä muita asukkaiden ja työpaikkojen osallistumista edistäviä toimenpiteitä.

Video: Kokeilukulttuuri ja osallisuus

Video: Koontia toimenpiteistä

Hankeaika

1.9.2016–30.11.2020

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta ja sen toteutuksen päävastuussa on Turun kaupunki. Muita paikallisia kumppaneita ovat Union of Baltic Cities (UBC), Turun ammattikorkeakoulu, Westerm Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne sekä Gasum Biovakka Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana kansainvälisiä kumppaneita Espanjasta, Ruotsista, Saksasta sekä Bulgariasta.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515