Sinisten resurssien hyödyntäminen on käännettävä kestävälle uralle. BlueAdapt-hanke etsii innovatiivisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Tavoitteena on luoda sopeutuvan hallinnan malli, joka perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon ja kääntää kielteiset trendit mahdollisuuksiksi.

Suomesta hankkeeseen on valittu kaksi pilottialuetta, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi. Valonia organisoi kevään 2019 aikana Varsinais-Suomessa asiantuntijajoukolle murrosareena-työpajasarjan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Aalto yliopiston ja Demos Helsingin kanssa.

Työskentelyssä luotiin alueelle kolme tavoitetta vuodelle 2035 sekä niihin johtavia murrospolkuja ja -askelia. Kolmeksi pääteemaksi valikoituivat:

  • Uudet siniset tuotteet silakasta ja muista alihyödynnetyistä kalakannoista
  • Ympäristökestävän ruuantuotannon murros
  • Varsinais-Suomen vesiviljelyn kolminkertaistaminen ravinneneutraalisti

Hankeaika

Valonian projektiosuus 1.5.2018–30.9.2019

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Kuvat somejakoon

Oheiset kuvat ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi raportin somejakoa varten.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411