6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin uusia, älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja yhteistyössä yritysten ja kuutoskaupunkien kanssa. Tavoitteena oli kehittää mukana olevista kaupungeista kansainvälisiä esimerkkialueita energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Ratkaisuja etsittiin ja kehitettiin mm. datan mittaukseen ja hyödyntämiseen, datan visualisointiin, energiatehokkuuskumppanuuteen, alueellisiin energiaratkaisuihin, rakennuksen elinkaariohjaukseen ja hiilijalanjälkilaskentaan liittyen. Markkinavuoropuhelun avulla yhdistettiin kaupunki-, yritys- ja käyttäjänäkökulmia ja pilotoitiin uusia hankintatyökaluja.

Hankeaika

2.5.2018–31.12.2020

Rahoitus

6Aika on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Tutustu myös muihin hankkeessa julkaistuihin materiaaleihin

Helsinki, Tampere ja Turku toteuttivat elinkaarilaskentaan liittyviä pilotteja erityyppisissä kohteissa, jotta kaupungit löytäisivät sopivia toimintamalleja vaihtoehtojen vertailuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Tämä helpottaa ympäristö- ja energiatavoitteiden asettamista hankkeissa sekä niiden seuraamista ja ohjaamista. Piloteissa kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa paremmin kaupunkien tarpeita vastaavia laskentatyökaluja. 

Tutustu rakennusten elinkaarilaskennan tietämyspankkiin 

Kysyntä- tai kulutusjousto tarkoittaa kiinteistön sähkön- tai lämmönkulutuksen säätämistä. Tavoitteena on siirtää energiankulutusta pois niiltä hetkiltä, jolloin kulutus on verkossa suurimmillaan ja energian hinta kalleimmillaan. Jos energian kulutus ylittää sen tuotannon, joudutaan käynnistämään varavoimalaitoksia ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat. Kysyntäjousto on myös tapa varautua uusiutuvan energian tuotannon kasvuun. Uusiutuvan energian tuotanto on epäsäännöllistä ja vaatii siten enemmän joustavuutta energian kuluttajilta. Kysyntäjouston yhteydessä puhutaan usein virtuaalivoimalaitoksista.  

Tutustu Näin teet kiinteistöstäsi virtuaalivoimalaitoksen -oppaaseen (pdf) 

Hiilineutraaliuden toteuttami­nen vaikuttaa kaikkiin toimijoihin kaupunkisuun­nittelijoista rakentajiin ja kaupunkilaisiin. Hankkeessa kehitettiin Turun Skanssin, Oulun Raksilan ja Tampereen Hiedanrannan alueiden energiaratkaisuja ja miten alueen voi rakentaa energiaviisaaksi siten, että se tukee koko kaupungin tai kunnan hiili­neutraaliustavoitetta. Hankkeessa tehdyssä ohjeistuksessa on kuvattu matkaa hiilineut­raaliuteen eri teemojen kautta ja valotettu niitä esimerkin, jotka sitovat opit osaksi kaupunkisuunnittelun yleisiä vaiheita. 

Lue lisää energiaviisaan alueen rakentamisesta 

Hankkeen aikana toteutettiin kaiken kaikkiaan 70 kokeilua ja pilottia.

Kaikkien toteutettujen pilottien tulokset on koottu hankkeen verkkosivuille.

Hankkeen uutisia ja tiedotteita

Julkaisuja muilla sivuilla

Lisää uutisia hankkeesta: energiaviisaat.fi

Varsinais-Suomen liiton blogi: Älykkäiden rakennusten mittareina ovat tyytyväiset käyttäjät, Silja Ngobese

Video: Uusia energiaviisaita ratkaisuja kaupunkeihin

 

tapahtumat

Hankkeen toteuttajat ja 6Aika-ohjelma

Mukana hankkeessa olivat Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Vantaan kaupunki ja Ekokumppanit.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia, jonka tavoitteena on kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita ja sitä kautta synnyttää Suomeen uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä työpaikkoja ja hyvinvointia kaupunkilaisille.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257