FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistettiin teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuettiin yrityksiä ja muita toimijoita resurssien hyödyntämisen tehostamisessa ja ainekiertojen sulkemisessa sekä pyrittiin synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Hankkeessa hyödynnettiin Sitran ja Motivan kehittämää FISS-toimintamallia (Finnish Industrial Symbiosis System) alueella. Toimintamalli perustuu fasilitointiin ja työpajoihin, joissa haetaan synergioita ja kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteet olivat

1. tukea osaamisen kehittämistä ja aloitteita, joilla rakennetaan resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta Varsinais-Suomen vahvuustekijä
2. parantaa Varsinais-Suomen alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla yritysten materiaalien ja energian käyttöä
3. synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä alueella syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja
4. selvittää yritysten osaamisen kehittämistarpeita teollisten symbioosien muodostamisessa
5. juurruttaa resurssitehokkuuteen tähtäävä verkostomainen toiminta pk-yritysten normaaliin yrityskulttuuriin

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja muut toteuttajat olivat Valonia sekä Turku Science Park Oy.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015 – 31.12.2016.

Rahoitus

Rahoitus saatiin Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen