Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat huhti-toukokuussa 2018 kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen keskittyvän kuntakierroksen Varsinais-Suomen kunnissa. Tapaamisten tavoitteena on luoda kokonaiskuva kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöstä sekä niiden tavoitteista ja toimenpiteistä. Jokaisen kunnan ajatukset ja toimet ovat huomionarvoisia ja tarpeellisia. 

Maakunnan kuntia lähestyttiin vuoden 2017 loppupuolella lausuntopyyntökyselyllä liittyen kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimiin sekä valmiuteen osallistua maakunnan hiilineutraaliustyöhön. Ajankohtainen on myös käynnissä oleva luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyö, joka osaltaan tukee bio- ja kiertotalouden sekä maankäytön kehittämistä kunnissa.

Parhaillaan kuntien kanssa sovittavissa tapaamisissa keskustellaan myös maaliskuun lopussa julkaistavista kuntakohtaisista päästölaskelmista ja siitä, miltä tilanne kunnissa niiden valossa näyttää. Kuntien tarpeet ohjaavat vahvasti Valonian toimintaa ja tulevien hankkeiden suunnittelua. Tapaamisen myötä hahmottuvat ne asiat, joissa Valonia kuntien yhteisenä palveluorganisaationa voisi olla parhaiten avuksi.

 

Lisätiedot