Ruoantuottajien tarjoushalua ja -osaamista julkisiin elintarvikehankintoihin kehitetään Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmistelussa, kannustaa tuottajia tuotekehitykseen sekä lisätä julkisen sektorin asiakkuuden arvostusta.

Julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen arvo on vuosittain yli 300 miljoonaa euroa. Erityisesti kunnilla on merkittävä mahdollisuus parantaa elintarvikehankintojen kautta ravinteiden kierrätystä ja pyrkiä näin alueelliseen ravinneneutraaliuteen. Kuntaa, jossa ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja taloudellisesti, mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa, ihminen ja ympäristö huomioon ottaen, voidaan kutsua ravinneneutraaliksi.

Haasteeksi on noussut saatavuus. Ruoantuottajat eivät tarjoa riittävästi tuotteitaan julkisille hankkijoille. Tarjouspyyntöjen kriteerit tukevat ympäristöystävällisen ja ravinteita kierrättävän lähiruoan hankkimista, mutta ruoantuottajilla ei ole ollut tietoa siitä, miten jo nyt toiminnassa täyttyvät kriteerit kirjoitetaan auki. Tähän ongelmaan pureudutaan Valonian syyskuussa käynnistyneessä Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa.

– Tarkoitus on madaltaa alueen ruokatoimijoiden kynnystä tarjota tuotteita julkisten suurtalouskeittiöiden tarjouskilpailuihin, jotka koetaan osin hankalina. Haasteeseen pureudutaan käytännön koulutuksin Mynämäellä ja Loimaan seudulla, kertoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista sekä osa ympäristöministeriön koordinoimaa Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa.

– Toivottavasti lähiruoan käyttö julkisissa ruokapalveluissa lisääntyy, kun paikallisia tuottajia autetaan parantamaan tarjousosaamistaan ja perustelemaan tarjouksiaan ympäristövastuullisilla tuotantomenetelmillä. Kun ruoka sekä tuotetaan että kulutetaan lähiseudulla, ruoan toimitusketju lyhenee ja alueen toimijat voivat paremmin kehittää ravinteiden ja jätteiden käsittelyä yhteistyössä. Tästä hyötyvät myös vesistöt, kuvailee asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tuottajat, jatkojalostajat sekä erilaisia liitännäispalveluja, kuten kuljetuspalveluita tarjoavat tahot tutustutetaan koulutuksissa julkisten hankintojen pelisääntöihin, toiminta- ja yhteistyötapoihin sekä sopimusjuridiikkaan. Hankkeessa kehitetään toimijoiden välistä keskinäistä yhteistyötä sekä korostetaan ruoantuottajien ja hankintayksiköiden välisen markkinavuoropuhelun merkitystä. Toimijoita opastetaan ruoan asianmukaisessa tuotteistamisessa, hinnoittelussa ja jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja sertifikaattien esille nostamisessa.

– Varsinais-Suomessa tuotetaan iso osa maamme elintarvikkeista, maatalous on maakunnassa yhä merkittävä elinkeino. Kotimaisista kananmunista täällä tuotetaan noin 60 % sekä sianlihasta liki neljännes. Jalostavia yrityksiä on liki 300. Suurin osa maatiloista on sitoutunut ympäristön tilaa parantaviin toimiin ja monella tilalla kierrätetään jo nyt ravinteita. Ruoan tuotannon osalta viljelijöiden osaaminen on huippuluokkaa, mutta tuotteiden tarjousosaamisessa on vielä opettelemista, summaa aluepäällikkö Terhi Löfstedt MTK-Varsinais-Suomesta.

Varsinais-Suomen tuottajien toiveita selvitetään kyselyllä

Varsinais-Suomen tuottajien nykyistä osaamista ja olemassa olevaa toimijoiden välistä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa sekä kehittämistarpeita selvitetään parhaillaan kyselyllä. Vastausten perusteella hankkeessa järjestettävä koulutus sekä koostettava työkalupakki voidaan kohdentaa juuri oikeisiin kohteisiin eli sinne, missä tarve on suurin.

Vastausaikaa on 15.11.2017 saakka. Kysely löytyy osoitteesta: www.lyyti.fi/questions/ac183834e8

Alueellinen koulutus ja toimijoiden mielipiteiden vaihto tukevat aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Valonia toteuttaa Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanketta yhteistyössä Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liiton (MTK Varsinais-Suomen), Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.

 

Lisätietoja

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 044 907 5995
www.valonia.fi

Terhi Löfstedt, aluepäällikkö, MTK-Varsinais-Suomi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 0400 294 123
www.mtk.fi\\varsinaissuomi

Arja Nykänen, projektipäällikkö, Ympäristöministeriö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 0295 250 053