Varsinais-Suomen energia- ja ilmastostrategiat vuoteen 2020 julkaistiin vuonna 2011. Strategian vision mukaan Varsinais-Suomi saavuttaa kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet ja maakunta on vuonna 2020 matkalla kohti hiilineutraaliutta. Nyt julkaistu Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 2018 arvioi, kuinka matka etenee. Katsaus kertoo, missä tavoitteissa olemme oikealla tiellä ja mitkä toimenpiteet vaativat erityispanostusta tulevien vuosien aikana.

Kuluneiden seitsemän vuoden aikana maakunnassa on tehty paljon erilaisia toimia hiilipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Positiivisia muutoksia on tapahtunut kuntasektorilla, yrityksissä ja kuntalaisten toimintatavoissa.

Tilannekatsauksen toimenpiteiden seurantataulukkoon kirjatut arviot kertovat, että suurin osa eri teemojen toimenpiteiden toteutumisesta asettuu kategoriaan Suunnitteilla tai Toteutunut osittain. Merkittävimmin viime vuosina on kehittynyt uusiutuvan energian käyttö kauko- ja aluelämmityksessä. Kivihiilen käytön vaihtaminen biopolttoaineisiin Turun seudulla vähentää päästöjä, mutta sen käyttö maakunnassa tulee jatkumaan vielä 2020-luvulla. Fossiilisten polttoaineiden käytön on edelleen vähennyttävä muun muassa liikenteessä ja erillislämmityksessä. Suurimmat haasteet liittyvät liikenteen aiheuttamaan suureen päästömäärään, jonka keskeisin ratkaisu aluetasolla löytyy julkisen liikenteen kehittämisessä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä.

Maakunnallista yhteistyötä vahvistetaan

Maakunnan ilmasto- ja energiavision laatimisen aikaan Kioton sopimus edellytti 20 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä. On kuitenkin huomattava, että vaatimukset kiristyvät ja aiempien tavoitteiden rinnalle ovat nousseet niin uudet kansalliset tavoitteet kuin Pariisin ilmastosopimuksenkin tavoitteet. Matka kohti hiilineutraalia maakuntaa on siten vasta alussa. Kunnilla on kuitenkin tahtotila sitoutua hiilineutraaliuteen ja ne ovat erittäin kiinnostuneita hyvien käytänteiden ja uuden tiedon vaihdosta sekä toivovat uudentyyppisiä yhteistyötapoja niin maakunnallisesti kuin ylikunnallisesti.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia järjestävät kevään aikana kuntakierroksen, jonka tavoitteena on selvittää yksityiskohtaisemmin kuntien ratkaisuja, kiinnostusta ja tarpeita eri yhteistyömuodoille ja toimille, joilla maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan.

Lisätiedot                 

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 2018 on tehty Varsinais-Suomen liiton toimeksiannosta Valoniassa vuosien 2016 ja 2017 tiedoilla. Työhön on osallistunut sekä Valonian että Varsinais-Suomen liiton asiantuntijoita.

Katso myös Suomen ympäristökeskuksen raportti maakunnan kasvihuonepäästöistä tästä.