Vuonna 2017 käynnistimme Valoniassa ison joukon uusia hankkeita, pohdimme Valonian tulevaisuutta ja saimme vastata yhä hankalampiin kysymyksiin.

Tähtäimessä oli kuntapalveluiden vahvistaminen. Kunnille tarjottiinkin uusia, yhä konkreettisempia palveluita. Saimme monia kuntia mukaan uusiin hankkeisiin esimerkiksi Koulujemme lähivedet -toiminnan ja ELLE-hankkeen kiinteistöjen energiakartoitusten myötä. Lisäksi päätimme panostaa kuntien luottamushenkilöiden tavoittamiseen. Tälle kohderyhmälle suunniteltiin kiertotalousaiheinen teemakokonaisuus, jonka käytännön toteutus tapahtuu osin vuonna 2018.

Vuotta virkisti myös se, että saimme uutta asiantuntemusta Valoniaan: saimme lisävahvistusta niin viestintään, luonnon monimuotoisuuteen, energiatekniikkaan kuin maa- ja metsätalouden vesiensuojeluasioihin liittyen. Uudet ideat ja asiantuntemus tuovat mahdollisuuksia uusien palveluiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Alkuvuoteen mahtui myös sisäisen strategian pohdintaa, kun aloimme valmistautumaan tuleviin muutoksiin maakunnassa. Pohdimme sidosryhmiämme, vahvuuksiamme sekä eri teemojen pääviestejä. Tämä työ on jatkuvaa ja oman työn fokusta onkin tarpeellista kyseenalaistaa säännöllisesti.

Monia ilahtumisen hetkiä mahtui vuoteen, esimerkiksi viljelijöille suunnattu Maataloustuotanto ja sen tulevaisuus -keskustelutilaisuus Qvidjan tilalla, jossa täysinäinen tupa viljelijöitä keskusteli yhteistyömuodoista ja ravinteiden kierrosta. Jätevesineuvojat viettivät vauhdikkaan kesän kiertäen kiinteistöjä ja tapahtumia. Multaa ja mukuloita -hankkeen toimintaan liittyen Päiväkoti Ketunkolon lapset toivottivat laulaen tervetulleeksi matokompostorin ja sen asukkaat.

Tutustu vuosikertomukseemme:

Ajan tasalla ajankohtaisessa tutkimuksessa ja keskustelussa

On huomionarvoista, että ihmiset kautta linjan ovat kiinnostuneempia ja tietoisempia ympäristöongelmista. Asiantuntijoiltamme vaaditaankin yhä laajempaa osaamista, jotta osaamme vastata kysymyksiin ja tarpeisiin. Tutkimusten mukaan ihmisten lisääntynyt tietoisuus ei monissa asioissa kuitenkaan vielä näy toiminnan tasolla. Tarvitaan edelleen ohjausta ja neuvontaa niin julkisen sektorin, yritysten kuin kuntalaistenkin suuntaan.

Valonia pyrkii olemaan aktiivisesti mukana myös kansallisessa keskustelussa eri teemoissa. Valonialaisia on pyydetty puhumaan useisiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin nimenomaan alueellisen näkökulman tuojana. On ilahduttavaa, että pitkäjänteinen työmme on tunnistettu myös maakunnan rajojen ulkopuolella ja olemme osaltamme voineet olla nostamassa paikallisen tason työn arvostusta.

Ilmastotyötä globaalisti ja lokaalisti

Pariisin ilmastosopimus heijastui vahvasti vuoteen 2017. Maailmanlaajuisesti ilmastotyö konkretisoitui entisestään ja tavoitteet tiukentuvat ilmeisen muutoksen edessä. Keskustelu ilmastotavoitteiden saavuttamisesta on kiihtynyt myös kansallisella tasolla, kun toiminnan suuntaviivoja hahmoteltiin keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. On selvää, että käytännön työ tapahtuu kunta- ja yhteisötasolla.

Ilmastoasioiden valtavirtaistumisen myötä Valonian visiona on ennen kaikkea olla apuna käytännön työssä. Liikenteen päästöjen puolittaminen on haastava tavoite, jonka saavuttamiseksi on pohdittava myös hankalia ratkaisuja. Ihmisten osallistaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen voivat toimia rakennusaineena uudenlaisen liikkumisjärjestelmän rakentamisessa.

Monissa kestävän kehityksen teemoissa on jo kosolti tietoa nykytilanteesta, tarpeista ja työkaluista, mutta edelleen kunnilla on vähäiset resurssit edistää laaja-alaisesti kaikkea sitä, mikä olisi ympäristön, vastuullisuuden ja kunnan tulevaisuuden elinvoiman kannalta tarpeellista. Siinä haluamme olla apuna myös jatkossa.

Lisätiedot