Ajankohtaista

Irene Hallikainen pyöräasemalla Puutarhakadulla
Kukaan Turussa tänä kesänä liikkunut on tuskin voinut olla näkemättä katukuvaan ilmestyneitä keltaisia kaupunkipyöriä, tutummin fölläreitä. Föli-pyörät otettiin käyttöön koleassa säässä...

Edes lomakausi ei hiljennä Valoniaa: erityisesti jätevesineuvonnan ja vesistökunnostusten osalta toiminta on vauhdikasta kesälläkin - puroja kunnostetaan ja jätevesineuvojamme kiertävät...

Salon seudun vesistöt ovat olosuhteidensa puolesta luontaista elinympäristöä useille luonnonvaraisille ja alkuperäisille taimenkannoille. Seudun jokivesistöissä toteutettujen koekalastusten...

Varsinais-Suomessa tähdätään hiilineutraaliuteen. Tämä teema oli keskiössä, kun kevään aikana Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kiersimme yhteensä 21 varsinaissuomalaisessa kunnassa. ...

Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa eli ELLE-hanke on edennyt merkittävin askelein kohti tavoitteena olevia markkinavuoropuheluita kuntien ja yritysten välillä. Hankekuntien kiinteistöihin on...

Jätevesiylivuodot ovat poikkeustilanteita, joissa puhdistamatonta jätevettä joutuu ympäristöön häiriötilanteen vuoksi ennen sen päätymistä jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiylivuotojen parempi...

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi kuuden vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman...

Valonian Pyörällä töihin -kilpailu kisattiin tänä keväänä 14.–21.5. Kyseessä on varsinaissuomalainen työpaikkakisa, jossa viiden päivän ajan kirjataan ylös lihasvoimin liikuttuja...

Toukokuussa Turussa käynnistettiin monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on tuoda liikennesuunnitteluun entistä laajempaa ilmasto- ja terveysnäkökulmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa pyöräily- ja...