Kestävän arjen ja liikkumisen tulisi olla mahdollisimman sujuvaa kaikille varsinaissuomalaisille. Haluan auttaa kuntia ja muita alueemme toimijoita löytämään tarvittavat tiedot ja työkalut ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.

Salla työskentelee asiantuntijana kestävän liikkumisen ja ilmastotyön parissa. Tällä hetkellä hänen tehtävänsä liittyvät erityisesti hankkeisiin, joissa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän toimia Varsinais-Suomessa. Salla myös vetää Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut -hanketta, jonka tavoitteena on tukea paikallisten kestävien liikkumisratkaisujen löytämistä ja toteuttamista kunnissa.

Salla on koulutukseltaan aluetieteilijä (FM), ja hän on opinnoissaan syventynyt lisäksi liikennesuunnitteluun ja kestävän kehityksen teemoihin. Aiempi työkokemus liikennetutkijana on tuonut Sallalle näkemystä tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista ja erilaisten ratkaisujen käytännön vaikutuksista. Sallan vahvuuksiin kuuluu laajojen kokonaisuuksien ja eri toimijoiden näkökulmien hahmottaminen. Sallan puoleen voi kääntyä liikenne- ja ilmastoasioiden lisäksi myös paikkatieto- ja tilastoanalyyseissä!