Energiatehokkuus sekä kestävät tavat tuottaa energiaa ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Miika auttaa kuntia ja yrityksiä energiatehokkuuden parantamisessa, uusiutuvan energian käytön lisäämisessä sekä energiajohtamisen käytännöissä. Energia- ja ilmastohankkeiden lisäksi Miika hoitaa alueen energianeuvontaa kunnille ja yrityksille.