Valonian töissä pääsen käsiksi vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen laajaan kuvaan, mutta toimimaan myös konkreettisten paikallisten ympäristötöiden hyväksi. Toimivat verkostot ja laajapohjainen yhteistyö luo meille voimaa vaikuttamiseen.

Jarkko työskentelee Valoniassa vesiasiantuntijana ja koulutustaustaltaan hän on vesibiologi. Tehtäviin kuuluvat vesiin liittyvä kuntayhteistyö, vesiensuojelu, Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto, Koulujemme lähivesi -tominta, haja-asutusalueiden jätevesineuvonta, kiinteistökohtaisten jäteveden puhdistamoiden toimivuuseuranta sekä vesiluontokartoitukset ja vesistöjen hoitosuunnitelmat.

Jarkon tavoitteena on neuvonnan, yhteistyön, viestinnän ja ympäristökasvatuksen keinoin toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. ”Työni Valoniassa on monipuolista ja mielenkiintoista. Koen pääseväni tekemään monella tasolla työtä ympäristön hyväksi”, miettii Jarkko.