On kiehtovaa työskennellä ja taistella vesiluonnon puolesta. Vesi on vuodesta toiseen hieno elementti!

Janne työskentelee Valoniassa vesi- ja luontoasiantuntijana. Työtehtäviin kuuluu vesistökunnostushankkeiden suunnittelu ja koordinointi.

Jannen erityisosaamista ja mielenkiinnon kohteita ovat erityisesti:

  • luonnon monimuotoisuus ja vesiekologia
  • virtavesikunnostukset ja virtavesiin liittyvät selvitykset
  • elinympäristöjen kunnostus ja luonnonhoito
  • pienvedet
  • vesistökunnostuksiin liittyvä verkostotoiminta
  • paikkatieto

Janne on vahvasti mukana myös valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminnassa.