Valonian ympäristökasvatustoiminnalla on pitkät perinteet. On ilahduttavaa huomata, että ympäristökasvatuksen merkitys osana kestävän kehityksen toimintaa on kasvanut ja se tunnistetaan myös entistä laaja-alaisempana.

Jaana työskentelee Valoniassa erikoissuunnittelijana, kestävän kehityksen kasvatuksen ja -koulutuksen asiantuntijana.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatustoiminnan vahvistaminen, kuten opettajien koulutus- ja neuvontatehtävät sekä Vihreä lippu -toiminnan alueellinen edistäminen.

Koulutusten ja luentojen teemakokonaisuuksia ovat muun muassa  vastuullinen kuluttaminen, kiertotalous ja arjen kestävän kehityksen työt sekä työpaikkojen ekotukitoiminta.