Valoniassa työskennellessään saa joka päivä kokea olevansa olennaisten asioiden äärellä. Työ on todella tarvelähtöistä, on kyseessä sitten kunnan itsensä tunnistama tarve tai esimerkiksi kansallisten ilmastostrategioiden asettamat haasteet.

Anni toimii Valoniassa kehittämisasiantuntijana. Anni on systeemiajattelija ja idearikas hankesuunnittelija, jota kiinnostaa myös Valonian toiminnan pitkän tähtäimen kehittäminen. Anni on koulutustaustaltaan humanisti ja muotoilija (YAMK). Hän tarkastelee muotoilun mahdollisuuksia erityisesti palvelumuotoilun ja niiden mahdollisuuksien näkökulmasta, joita muotoilu antaa Valonian kaltaiselle vaikuttavuustyölle ja hankkeiden kehittämiselle.

Kehittämistöiden lisäksi Annin työtehtävät liittyvät myös kiertotalouden alueelliseen edistämiseen Varsinais-Suomessa. Kiertotalous on kaikessa monipuolisuudessaan oiva toiminnan teema Annille, joka rakastaa laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisten kytkösten löytämistä. Hän on työskennellyt teeman parissa niin kuntapäättäjien kuin esimerkiksi pk-yritysten kanssa.