On mielekästä tuoda työssään ihmisiä yhteen ja edistää aikamme suurimpien globaalien haasteiden paikallisen tason ratkaisuja. Projektityön dynaaminen ja vaihteleva luonne sopii minulle.

Anna toimii Valoniassa projektiasiantuntijana kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön, maakunnallisen ilmastotiekarttaprosessin sekä sidosryhmäyhteistyön ja koulutusten parissa. Annan vetovastuulla on Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanke sekä Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanke. Lisäksi Anna on mukana Varsinais-Suomen ilmastotiekartan työryhmässä sekä avustaa kampanja- ja sidosryhmätyössä mm. julkisten hankintojen ja taloyhtiöiden energiatehokkuuden parissa.

Annan erityisosaamisalueita ovat vuorovaikutteinen viestintä, sidosryhmätyö, osallistaminen sekä projektijohtaminen ja -suunnittelu.