On palkitsevaa tuoda eri toimijoita yhteen edistämään aikamme suurimpien globaalien haasteiden paikallisen tason ratkaisuja. Projektityön dynaaminen ja vaihteleva luonne sopii minulle.

Anna toimii Valoniassa ilmastoasiantuntijana kuntien ilmastotyön, yritysyhteistyön, maakunnallisen ilmastotiekarttaprosessin sekä sidosryhmäyhteistyön ja koulutusten parissa. Tällä hetkellä Annan vetovastuulla on Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanke sekä Ilmastosparraus-hanke. Lisäksi Anna on mukana Varsinais-Suomen ilmastotiekartan työryhmässä sekä avustaa kampanja- ja sidosryhmätyössä mm. julkisten hankintojen ja taloyhtiöiden energiatehokkuuden parissa.

Annan erityisosaamisalueita ovat vuorovaikutteinen viestintä, sidosryhmätyö, osallistaminen sekä projektijohtaminen ja -suunnittelu.