Erityyppisillä verkostoilla on omat tehtävänsä kestävämmän elämäntavan edistämisessä, maakunnallisessa vaikuttamisessa ja yksittäisten kasvattajien tukemisessa. Ympäristökasvatusta on Suomessa jo pitkään viety eteenpäin laajan yhteistyön voimin. Verkostoitumisen tarkoitus on koota ympäristökasvatuksen toimijat ja vaikuttajat saman pöydän ääreen sekä oppia tunnistamaan ympäristökasvatuksen laaja-alaisuus.

Lounais-Suomen Ympäristökasvatusverkosto

Vapaamuotoisessa ympäristökasvatuksen asiantuntijaverkostossa jäsenillä on mahdollisuus vahvistaa omia ympäristökasvatustietojaan ja osaamistaan sekä osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen alueelliseen edistämiseen. Verkosto on ensisijaisesti suunnattu kaikille Varsinais-Suomessa tai Satakunnassa ympäristökasvatustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Verkostoa koordinoivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteistyöryhmät, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia.

Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry

Haavi on paikallinen ympäristökasvatusta edistävä yhdistys, joka on FEE Suomen eli Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n paikallinen jäsenyhdistys. Yhdistys järjestää ympäristökasvatuskoulutusta, -tapaamisia ja -tapahtumia, kuten menetelmäkursseja kasvattajille, jäsentapaamisia ja retkiä sekä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Haavi on mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa ympäristökasvatustapahtumissa. Haavi yhdistää asiasta kiinnostuneet henkilöt ja tahot, kuten opettajat, oppilaitokset, varhaiskasvattajat, järjestöaktiivit, yhdistykset, virkamiehet, tutkijat, opiskelijat ja yrittäjät, toimimaan yhdessä ympäristökasvatuksen hyväksi.


Lisätiedot