Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa parannetaan varsinaissuomalaisten ruoantuottajien tarjousosaamista. Hankkeessa aktivoidaan ruoan alkutuottajia, jatkojalostajia ja logistiikkapalveluiden tuottajia yhteistyöhön toistensa sekä julkisten organisaatioiden hankintahenkilöstön ja ruokapalveluiden kanssa. Yhteistyön avulla paikallisten alkutuottajien ja jatkojalostusta harjoittavien yritysten tuotteiden määrä julkisissa keittiössä lisääntyy. Hanketta toteutetaan pääasiassa Loimaan seudun ja Mynämäen alueella. 

"Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €, josta EU:n tuki on 90%. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, liiton alueellinen tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistetään teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Syyskuussa 2012 päättyneessä RULLAA -hankkeessa tehostettiin varsinaissuomalaisten pk-yritysten logistiikkaa sekä työ- ja virkamatkaliikkumista. 

Valonian EETU -hanke päättyi helmikuussa 2015. EETU-hankkeessa luotiin maakuntaan energianeuvojaverkosto ja tavoitteena oli, että jokaisesta seutukunnasta löytyy energianeuvontaa antava taho. Energianeuvonnalla parannettiin Varsinais-Suomen maaseudun yritysten toimintakykyä energiakustannuksia pienentämällä. Tavoitteena oli myös vähentää energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2014.