"Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €, josta EU:n tuki on 90%. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, liiton alueellinen tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistetään teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Syyskuussa 2012 päättyneessä RULLAA -hankkeessa tehostettiin varsinaissuomalaisten pk-yritysten logistiikkaa sekä työ- ja virkamatkaliikkumista. 

Valonian EETU -hanke päättyi helmikuussa 2015. EETU-hankkeessa luotiin maakuntaan energianeuvojaverkosto ja tavoitteena oli, että jokaisesta seutukunnasta löytyy energianeuvontaa antava taho. Energianeuvonnalla parannettiin Varsinais-Suomen maaseudun yritysten toimintakykyä energiakustannuksia pienentämällä. Tavoitteena oli myös vähentää energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2014.

Valonian kolmivuotinen Kymppi -hanke päättyi vuonna 2013. Hankkeessa kannustettiin alueen yrityksiä ympäristötyön aloittamiseen sekä tuotettiin erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja, joita yritykset voivat käyttää itsenäisesti tai asiantuntijan avulla.