Ympäristökasvatuksen alueellista kehittämistä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ohjaa Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmä. Ryhmä perustettiin vuonna 2008 lisäämään ympäristökasvatuksen tunnettavuutta paikallisella tasolla ja miettimään uusia resursseja ympäristökasvatuksen toteuttamiselle.

Ryhmään koottiin sellaisia alueellisia tahoja, jotka voivat omissa organisaatioissaan tuoda esille ympäristökasvatuksen merkitystä ja näin mahdollistaa myös alueellisia resursseja ympäristökasvatukselle. Edustettuina ovat mm. valtionhallinto, kunnat, korkeakoulut ja kansalaisjärjestöt. Valonian edustaja toimii työryhmän asioiden valmistelijana.

Käynnissä on Sateenvarjoryhmän toinen kausi (2013–2016). Ryhmän ohjaavana asiakirjana toimii Ympäristö osaksi arkea – Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016.

Sateenvarjoryhmän tavoite ja tehtävät

Sateenvarjoryhmän tavoitteena on ympäristökasvatuksen roolin vahvistaminen, ympäristökasvatusosaamisen lisääminen ja -toiminnan vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä resurssien turvaaminen toiminnalle. Sateenvarjoryhmän keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia, että ympäristökasvatusstrategian tavoitteet toteutuvat. Ryhmä viestii eri tahoille strategian sisällöistä, tukee ja kannustaa eri toimijoita konkreettisiin toimiin sekä yhdistää eri tahoja toimimaan yhteistyössä.

Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia

Alueellisen ympäristökasvatuksen toiminnan vakiinnuttamisen yhtenä keskeisenä keinona on Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016. Strategian kuusi tavoitetta koskevat toiminnan organisoimista, koulutusta, kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, toiminnan tunnettavuutta, kansalaisten ympäristösuhdetta ja mediayhteistyötä. Strategialuonnos oli laajalla lausuntokierroksella kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä. Strategiajulkaisun on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisu saatavilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilla sekä liitteenä sivun alalaidassa.

Lisätiedot

Lounais-Suomen ympäristökasvatussivusto Ympäristö Nyt -verkkopalvelussa

Sateenvarjoryhmän kokoonpano (pdf)

Sateenvarjoryhmän toimintasuunnitelma 2013-2016 (pdf)

Ympäristö osaksi arkea. Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016 (pdf)

Miljön en del av vår vardag. Egentliga Finlands strategi för miljöfostran 2010–2016 (pdf)

Muut alueelliset verkostot Suomessa (Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran sivuilla)