Haavi on paikallinen ympäristökasvatusta edistävä yhdistys, joka on Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n paikallinen jäsenyhdistys.

Haavin toiminnassa korostuu yhteistyön sekä ympäristökasvatustaitojen edistäminen. Haavi oli perustamassa ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyörinkiä Varsinais-Suomen Pyöreää pöytää. Haavin edustaja on mukana Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmässä.

Haavi järjestää ympäristökasvatuskoulutusta, -tapaamisia ja -tapahtumia, kuten menetelmäkursseja kasvattajille, jäsentapaamisia ja retkiä sekä Ympäristökasvatuksen klubi-iltojen nimellä kulkevia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Haavi on mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa ympäristökasvatustapahtumissa. Ajankohtaiset tiedot toiminnasta löytyvät Haavin kotisivuilta ja Valonian sivuilta.

Haavi yhdistää asiasta kiinnostuneet henkilöt ja tahot, kuten opettajat, oppilaitokset, varhaiskasvattajat, järjestöaktiivit, yhdistykset, virkamiehet, tutkijat, opiskelijat ja yrittäjät, toimimaan yhdessä ympäristökasvatuksen hyväksi. Varsinais-Suomen Agenda 21:n ympäristökasvatusryhmät perustivat Haavin syksyllä 2005.

Lisätiedot

Haavin jäsentiedote 1/2016
Haavin verkkosivut
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura