Valonia on ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostojen solmukohta ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Varsinais-Suomessa. Verkostoitumisen tarkoitus on koota ympäristökasvatuksen toimijat ja vaikuttajat saman pöydän ääreen sekä oppia tunnistamaan ympäristökasvatuksen laaja-alaisuus.

Erityyppisillä verkostoilla on omat tehtävänsä kestävämmän elämäntavan edistämisessä, maakunnallisessa vaikuttamisessa ja yksittäisten kasvattajien tukemisessa. Varsinais-Suomen yhteistyöverkostoja ovat Sateenvarjoryhmä, järjestöjen Pyöreä Pöytä sekä ympäristökasvatusyhdistys Haavi.