Valoniasta voi tilata luonto- ja ympäristökoulutunteja yhdelle luokalle, koko koululle tai koko ikäluokalle kunnassa. Kiertävässä luonto- ja ympäristökoulussa hankitaan tietoa luontoa tutkien, omia aistihavaintoja käyttäen ja oppilaiden ikä huomioiden. Opetus toteutetaan ulkona, koulun/päiväkodin lähiympäristössä. Luonnossa liikkuminen on tärkeä osa opetusohjelmia.

Maksullinen luontokoulupalvelu on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen kouluille ja päiväkodeille. Kiertävä luontokoulu käy myös iltapäiväkerhoissa ja nuorisotiloissa. Luontokoulupäiviä voivat rahoittaa esimerkiksi kuntien sivistystoimi tai sivistystoimi ja koulut yhdessä.

Kiertävän luontokoulun periaatteet

Kiertävä luonto- ja ympäristökoulu antaa Varsinais-Suomen alueen koulujen oppilaille perusopetuksesta lukioon mahdollisuuden osallistua luonto- ja ympäristökasvatukseen, joka auttaa ymmärtämään ihmisen osaksi luontoa ja ympäristöään. Tavoitteena on, että oppilas tulee sinuiksi luonnon kanssa ja kokee myös sen suojelemisen tärkeäksi.

Kouluilla voidaan tehdä lähiympäristöön liittyvää tutkimusta vuodenaikojen vaihtelusta, lähimetsästä, kaupunkikasveista ja eläimistä. Mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa voi olla myös ilmaston- ja sään havainnointia tai vesistötutkimuksia.

Luontokoululle on hankittu jonkin verran retki- ja tutkimusvälineistöä. Välineistö on tarkoitettu luontokoulun käyttöön, mutta jatkossa pyritään hankkimaan myös lainattavaa välineistöä. Välineistöä ylläpitää ja huoltaa luontokouluopettaja.

Taustaa

Valonian kiertävä luonto- ja ympäristökoulutoiminta Varsinais-Suomessa alkoi vuosina 2008-2009 maakunnallisena kehittämishankkeena. Hankkeen päätyttyä luontokoulusta tuli maksullista lisäpalvelua Valonian palvelutarjontaan kunnille ja muille organisaatioille.

Ohjelmia

Metsä:

Tutkitaan lähimetsää kaikkia aisteja käyttäen ja tutustutaan eri puulajeihin, sekä eri kasvien kasvupaikkavaatimuksiin. Pohditaan metsän monimuotoisuuteen ja luonnontilaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Metsässä voi havainnollistaa käsitteitä energian virtaus, ravintoketju tai aineen kierto luonnossa. Ohjelmaan voi ottaa mukaan myös hyönteistutkimusta tai kasvimaailman ihmeitä.

Vesistöt:

Tutustutaan maapallon veden kiertokulkuun havaintoesimerkein ja puhutaan veden merkityksestä elämälle. Etsitään ympäristöstä merkkejä eri luontotyyppien vesitaloudesta. Selvitetään vesinäytteiden avulla vesistön tilaa ja mietitään ihmisen vaikutusta vesistöihin.

Talviluonto:

Talvista luontoa lähestytään kaikilla aisteilla. Tehdään lumitutkimusta ja etsitään eläinten jälkiä. Pohditaan, miten eri eläin -ja kasvilajit selviävät talvesta. Ohjelmaan voi ottaa mukaan erätaitoja, kuten tulentekoa ja tuliturvallisuutta tai lintujen talviruokintaa. Lumettomaan aikaan etsitään ja tunnistetaan erilaisia sammalia ja jäkäliä.

Ilmastonmuutos ja kuluttaminen:

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa? Mietitään omien elämäntapojen, kuten kulutuksen ja energiankäytön vaikutusta ilmastonmuutokseen. Tavaran tarina; elinkaarianalyysit ja ekologiset selkäreput. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös kompostointiin.

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö