Lasten ja nuorten ympäristöviikko on Valonian koordinoima vuosittainen maakunnallinen ympäristökasvatustapahtuma, joka järjestettiin ensikerran vuonna 1997.

Tapahtuma on kohdennettu pääasiassa alueen kouluille ja päivähoidolle. Ympäristöviikon tavoitteena on tukea kouluissa ja päivähoidossa tehtävää ympäristökasvatustyötä. Viikko tarjoaa kouluille oivallisen mahdollisuuden toteuttaa opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksia mm. osallistuvasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta sekä ympäristövastuusta ja kestävästä kehityksestä. Ympäristöviikon johtoajatuksena on lasten ja nuorten osallisuuden ja ympäristövastuullisuuden kehittyminen.

Lasten ja nuorten ympäristöviikolla on vuosittain vaihtuva teema, joka rajaa kestävän kehityksen aihepiiriä helpommin käsiteltäväksi. Keskipisteenä on päätapahtuma, joka kiertää vuosittain eri puolilla maakuntaa ja jossa lasten ja nuorten toimintaa tuodaan esille. Päätapahtumaan on kuulunut koululaistapahtumia, juhlallisia avajaisia, näyttelyitä, Nuorten parlamentti -paneelikeskusteluita, tutustumisretkiä, luentoja, perhetapahtumia ja paljon muuta.

Kouluille ja päivähoidolle kootaan teemakohtaiset materiaalit, Toimintapaketit, ympäristöviikon toteuttamisen avuksi. Useina vuosina opettajille järjestään koulutuksia aiheeseen liittyen.

Valonian kanssa ympäristöviikkoa ovat olleet järjestämässä useat alueen koulut, oppilaitokset ja päiväkodit, kulttuuri-, nuoriso-, sivistys-, vapaa-aika- ja ympäristötoimet, MLL:n, 4H- ja muut yhdistykset sekä viikon teemaan liittyvät yhteistyökumppanit. Järjestelyihin on osallistunut kunkin seudun kunnallisia, järjestösektorin ja yksityisiä toimijoita.

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija