Hankkeen tavoitteena on kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla avata ja konkretisoida kiertotalouskäsite sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019.

Ekosysteemipalveluautomaatti – luonnon ilmaista huolenpitoa -hankkeen tavoitteina oli kehittää kouluille ja varhaiskasvatukseen uudenlainen, draamapedagogiikkaa hyödyntävä menetelmä ympäristökasvatuksen tueksi sekä konkretisoida ekosysteemipalvelukäsite luomalla uusi työkalu ympäristöviestintään. Lisäksi haluttiin saada ihmiset ymmärtämään palveluiden taloudellinen arvo sekä herättää pohtimaan, mikä palveluja heikentää. Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitettiin draamallinen ja vuorovaikutteinen menetelmä. Hanke toteutettiin 1.5.2012–31.12.2013.

Yhteistyöhankkeet paikallisten järjestöjen kanssa

Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hankkeen tarkoituksena oli lisätä järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, etenkin nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan sekä lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana lisättiin yhdistysten yhteistyötä ja verkostoitumista mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia, työpajoja ja neuvontatilaisuuksia. Lisäksi osallistuttiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin. Hankkeen yhdistysten yhteistyöfoorumiksi koottiin järjestöjen Pyöreä Pöytä. Tälle hankkeelle saatiin jatkorahoitusta, joka toteutettiin nimellä Pakki-työkaluja paikallisten järjestöjen yhteistyöhön.