Omalla toiminnalla voi edistää vesiensuojelua. Ohessa vinkkejä, joita jokainen voi toteuttaa:

 • Laita kiinteistön jätevesiratkaisut kuntoon. Huolehdi, että vähäisetkään jätevedet esimerkiksi rantasaunasta eivät päädy suoraan vesistöön.

 • Käytä kuivakäymälää ja ympäristöystävällisiä, fosfaatittomia ja vesieliöille myrkyttömiä pesuaineita.

 • Pese matot paikassa, josta pesuvedet imeytyvät maahan tai ohjautuvat jätevesijärjestelmään.

 • Lannoita puutarhaa harkiten erityisesti rannassa ja käytä oman kompostin multaa. Perusta komposti kauas rannasta. Jätä rantaan luonnontilainen suojavyöhyke vähentämään sadeveden kuljettamien ravinteiden ja maa-aineksen päätymistä vesistöön.

 • Huolehdi, että maalit, öljyt, akut, kemikaalit ja vaaralliset jätteet eivät valu ympäristöön ja edelleen vesistöön.

 • Vesistöön päätynyt muoviroska hajoaa pieniksi hiukkasiksi ja kertyy vesieliöihin. Vie jätteet kierrätykseen tai roska-astiaan.

 • Älä laske särkikaloja, pieniä ahvenia ja muita epätoivottuja lajeja kasvamaan vaan tuo ne rantaan pois vesistöstä. Vähäarvoisenkin kalan hyödyntäminen on mahdollista. Vapauta suuret petokalat, kuten hauet, jotta kalaston rakenne säilyy hyvänä.

 • Muista tarkastaa kunnan lupakäytännöt ja suositukset, jos aiot tehdä rannassasi ympäristöä muuttavia toimia, kuten ruoppausta tai vesikasvien niittoa. Ruoppaus on vesiluonnon kannalta järeä toimenpide ja koneellisesta ruoppauksesta on aina tehtävä ruoppausilmoitus ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

 • Vesikasvien poistaminen pitää tehdä maltilla, jos siihen on tarvetta. Älä poista kaikkia kasveja laajalta alueelta, vaan jätä mosaiikkimaisia kasvikeskittymiä. Kerää niittojäte pois vedestä ja kompostoi se.

 • Tyhjennä veneen septitankkivedet imutyhjennysasemalla.

 • Yhdessä toimimalla saadaan enemmän aikaan. Perusta vesistöllesi suojeluyhdistys tai liity jo olemassa olevaan. Myönteinen vapaaehtoistyö vesiensuojelun eteen vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä.

 • Käytä kimppakyytejä. Autoilun päästöt rasittavat myös vesistöjä.

 • Muista, että mittavatkaan hoitotoimenpiteet eivät paranna vesistöä hetkessä. Pitkäaikaisilla toimilla ja eri tahojen yhteistyöllä saadaan tehokkaimmin aikaan pysyviä muutoksia. 

kuva  kuva2  IMG 2486

 

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus (Suomen ympäristökeskus)

Merensuojelu ja -hoito (Ympäristöministeriö)

Vesikansalaisen opas -Tuumasta toimeen (Lounais-Suomen ympäristökeskus)

Ohjeita veneilijöille (Pidä saaristo siistinä)

Tietoa Itämerestä