Jätevesineuvonta jatkuu Varsinais-Suomessa HAKKU2017-hankkeen voimin ja kiinteistön omistajat voivat kysellä jätevesiasioista puhelimitse ja sähköpostilla koko talvikauden ajan. Kiinteistökohtaisia käyntejä jatketaan taas kesällä 2018.

Myös yhteisöt, kuten vesiensuojelu- ja kyläyhdistykset sekä vesiosuuskunnat voivat pyytää hankkeen jätevesineuvojaa tilaisuuksiinsa kertomaan keväällä 2017 uudistuneesta lainsäädännöstä sekä kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelymenetelmistä.

Valonian Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU2016) -hanke on saatu päätökseen ja loppuraportti on julkaistu. Hankkeessa tarjottiin kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa yhteensä 222 kiinteistölle Valonian vesiyhteistyökuntien alueella. Lisäksi yleisneuvontaa tarjottiin puhelimitse, sähköpostilla ja erilaisissa tapahtumissa.

Lainsäädännön uudistus lisää viestinnän tarvetta

HAKKU2017-hanke pyrkii viestimään mahdollisimman kattavasti talven aikana, sillä lainsäädännön uudistus siirsi aiempaa jätevesiremontin määräaikaa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Määräaika perustuu kiinteistön sijaintiin, sillä se koskee vain ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjä.

Jos kiinteistö sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmän oltava kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muussa tapauksessa remontin ajankohdan voi valita itse. Se on kuitenkin tehtävä viimeistään vesi- ja viemärijärjestelmään kohdistuvan remontin tai muun luvanvaraisen peruskorjauksen yhteydessä.

Oman kiinteistön sijainnin suhteessa vesistöihin ja pohjavesialueisiin voi tarkistaa esimerkiksi vesihuoltotulkin avulla.

Vuosina 2011–2016 neuvontaa saaneita kiinteistöjä tiedotetaan uudistuneesta lainsäädännöstä ja heille lähetettiin aiheesta postikorttitiedote loppuvuoden aikana.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvonta

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU2016) -hankkeen loppuraportti