Vesi

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA etsii Varsinais-Suomessa toimivan Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU) -hankkeen palvelukseen...

Valonian virtavesien kunnostustoiminta jatkuu tulevana kesänä. Hankkeessa järjestetään virtavesikunnostustalkoita, virtavesikunnostuksia ja tapahtumia, joiden tavoitteena on edistää virtavesien...

Taimenta on aikoinaan esiintynyt laajasti Saaristomereen laskevissa virtavesissä. Alkuperäisiä taimenkantoja on Saaristomeren alueella säilynyt vain Salon seudun virtavesissä ja Paimionjoen...

Valonian Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke on tarjonnut ympäristöministeriön rahoittamaa jätevesineuvontaa Varsinais-Suomessa vuodesta 2011 lähtien. Neuvontahankkeessa pääpaino on ollut...

Saariston ympäristömessut järjestetään tänä vuonna jo viidettä kertaa Paraisilla perjantaina 8.6.2018 klo 11–17 ja lauantaina 9.6.2018 klo 10–14. Messut järjestetään Paraisten keskustassa...

Sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja kuivuus, yleistyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tiivistyvissä kaupungeissa muutokseen on varauduttava myös hulevesien hallinnassa. Hulevedet ovat...

Kustavin Kaurissalossa sijaitseva Vesilinniemi on suojaisan merenlahden ympäröimä alue. Paikalliset asukkaat ovat huolestuneet Vesilinniemen merialueen tilasta erityisesti uposkasvillisuuden...

Ravinteiden hajakuormituksen ja etenkin leville käyttökelpoisen, liukoisen fosforin kuormituksen vähentäminen maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta on vesiensuojelun yksi suurimpia...

Koulujemme lähivedet -hanke on saanut maakunnassa innostuneen vastaanoton. Toimintaan on ilmoittautunut mukaan 38 varsinaissuomalaista peruskoulua. Salosta mukaan on tulossa peräti yhdeksän koulua...