Vesi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tekemässä Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan pohjavesialueiden uutta luokittelua. Aiempaan luokitteluun verrattuna uusi luokittelu huomioi paremmin pohjavesialueiden...

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uudistuksessa viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesiremontin määräajaksi ns. herkillä alueilla...

Aurajoen Halistenkoskelta on löytynyt luonnossa syntyneitä taimenen poikasia. Pysyvän ja monipuolisen kalalajiston saamiseksi tarvitaan kalastusrajoitusten lisäksi joen koskialueiden ja purojen...

Valonian virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa käytännön kunnostustoimilla. Kesän 2017 aikana kunnostustöitä tehtiin Paimionjoella yhteistyössä...

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU) -hanke on tarjonnut jätevesineuvontaa Varsinais-Suomen alueella vuodesta 2011 lähtien. Vuosien 2011–2016 aikana jätevesineuvojat ovat käyneet noin...

Valonian jätevesineuvojat kiertävät kesän aikana haja-asutusalueiden kiinteistöjä ja antavat puolueetonta neuvontaa jätevesien käsittelystä. Minna Kivilähde on koulutukseltaan...

Kesän ensimmäiset virtavesikunnostustalkoot pidettiin Paimion Vähäjoella Paimionjoen vesistössä 7.6. Kunnostuksella parannettiin Vähäjoen äärimmäisen uhanalaisen taimenkannan elinympäristöjen tilaa...

Valonian virtavesien kunnostushankkeentulevan kesän yksi tärkeimmistä kohdalueista on Salossa sijaitseva Kiskonjoen vesistö, joka on merkittävin vaelluskalavesistö Varsinais-Suomessa. Kiskonjoen...

Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n MAVEKE-hankkeessa (Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen) kerätään käyttäjien kokemuksia käytössä...