Wehoputs 20 -panospuhdistamo, Paimio

Puhdistamoon johdetaan lastenkotina ja kouluna toimivan rakennuksen jätevedet. Puhdistamoon tulee noin 20 henkilön jätevedet ja keskimääräinen vedenkulutus on arviolaskelman mukaan 114 l/as*d. Puhdistamo on asennettu vuonna 2014.

Näytteet otetaan puhdistamon vieressä olevasta näytteenottokaivosta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Puhdistamon orgaanisen aineksen ja kokonaistypen poistoteho on ollut erittäin hyvä, mutta fosforinpoistotehossa on ollut välillä ongelmia.

Taulukko 1. Wehoputs 20 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Paimio.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.12.16 98 9,3 59 7,9 58 52
5.7.16 98 8,1 90 2 88 15
2.2.16 98 10 64 7 79 26
27.10.15 99 3 93 1,3 85 18
20.5.15 99 3 99 0,2 80 24
14.4.15 96 16 53 9,1 69 38
1.12.14 96 19 0 29 40 74
16.9.14 99 4 77 4,5 83 21
18.8.14 97 12 59 8 85 18
keskiarvo 97,8   66,0   74,0  

 

Wehoputs 5 -panospuhdistamo, Lieto

Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön ja kahden hengen jätevedet. Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2009. Järjestelmäksi on valittu WehoPuts 5 -panospuhdistamo. 

Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön ilmoitetun vedenkäyttömäärän 111 l/as*d mukaan. Näytteet otetaan kokoomakaivosta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 2. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Virta

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 99 3,3 93 1,3 59 52
12.4.11 99 3,4 95 0,9 76 30
10.11.10 99 3 98 0,43 74 33
14.9.10 100 0,94 92 1,6 75 32
21.6.10 99 3 92 1,6 56 56
10.5.10 97 12 96 0,7 53 59
22.2.10 99 5,7 90 2 67 41
12.10.09 97 12 90 1,9 68 40
keskiarvo 98,6   93,3   66  

 

Wehoputs 5 -panospuhdistamo, Sauvo

Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön jätevedet. Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2006. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 5 -puhdistamo. WehoPuts-pienpuhdistamo toimii panosperiaatteella eli puhdistamo käsittelee ja puhdistaa jaksottaisesti tietyn kokoisen annoksen jätevettä yhdellä kertaa. Puhdistamon lietteenpoisto tapahtuu automaattisesti lietepussiin, joka tyhjennetään normaalisti 3-4 kertaa/vuodessa. Ylijäämäliete on suositeltavaa jälkikompostoida ennen sen käyttöä maanparannukseen. Lietepussin ansiosta puhdistamon ylimäärälietteen poistamiseksi ei tarvita loka-autoa.

Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön vuonna 2011 ilmoitetun vedenkäyttömäärän 135 l/as*d mukaan. Näytteet otetaan laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Orgaanisen aineksen ja typenpoiston osalta puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 3. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lehdonvirta

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.8.13 98 8,5 79 3,5 84 17
27.11.12 96 14 91 1,5 60 41
21.5.12 97 11 91 1,4 96 3,8
12.12.11 99 3,0 97 0,5 53 49
4.4.11 98 5,7 14 14 62 39
21.6.10 99 6,6 80 4,5 80 28
10.5.10 99 4,9 92 1,8 81 26
16.11.09 99 4,3 87 2,9 75 35
25.5.09 98 10 69 6,9 50 59
15.12.08 99 5,2 73 6 61 55
20.10.08 98 8,1 88 2,6 66 47
25.8.08 99 4,8 79 4,7 79 29
14.4.08 99 6,7 69 6,9 62 53
10.12.07 100 1,4 94 1,4 60 56
15.10.07 99 2,7 94 1,3 64 51
14.8.07 99 6 71 6,4 69 44
28.5.07 98 9,8 18 18 54 65
2.4.07 95 24 50 11 34 93
15.1.07 98 12 75 5,6 54 65
12.12.06 97 13 55 10 40 84
keskiarvo 98,2   73,3   64,2  

 

Wehoputs 12 -panospuhdistamo, Masku

Kohde on koulu, jota laajennettiin ja rakennusluvan saamiseksi oli ratkaistava koulun jätevesien käsittely. Järjestelmän valinnassa huomioitiin, että koulu tullaan muutaman vuoden kuluttua liittämään kunnan viemäriverkkoon. Mitoituksessa huomioitiin, että koulussa oli 150 oppilasta ja tulevaisuudessa oppilasmäärän arvioitiin kasvavan 175:een. Järjestelmä asennettiin kesällä 2005 ja otettiin käyttöön elokuussa lukukauden alkaessa. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 12 -puhdistamo.

Näytteet on otettu laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä, koska kokoomakaivoa ei ole.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin. Koulujen alkaessa kestää n. kuukauden ennenkuin puhdistamo toimii täydellä puhdistusteholla.

Taulukko 4. Wehoputs 12 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Seikelän koulu

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.11.08 91 39 93 1,3 60 4
23.9.08 98 6,9 86 2,6 69 36
18.3.08 100 1,7 94 1,1 85 18
22.1.08 100 2 99 0,15 85 18
13.11.07 99 4 90 1,9 85 17
24.4.07 99 3 98 0,28 67 39
26.2.07 99 3,6 98 0,43 82 21
12.12.06 96 6,2 97 0,25 78 15
12.9.06 96 17 29 13 0 150
27.4.06 98 9 95 1 65 41
9.11.05 100 1,1 56 8 14 2,4
keskiarvo 97,8   85   62,7