Uponor Clean I -panospuhdistamo, Raisio

Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 2 henkilöä. Puhdistamo on otettu käyttöön syyskuussa 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Toiminta: Kaikkiaan puhdistamo on toiminut erittäin hyvin lukuun ottamatta näytteenottokertaa 21.10.2013, jolloin puhdistamon kemikaalisyötössä oli toimintahäiriö ja samanaikaan kiinteistöllä oli vesivuoto. Näytteenottokerralla 25.3.2013 on ollut ongelmia puhdistamon fosforinpoiston kanssa.

Taulukko 1. Clean I -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Määttänen.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.12.16 99 3 97 0,49 66 40
5.7.16 98 9,6 97 0,46 72 33
2.2.16 98 7,6 95 0,84 91 11
1.12.15 99 3,6 99 0,13 94 7
20.5.15 99 3 99 0,20 81 22
14.4.15 98 9,5 97 0,49 70 35
 1.12.14 99 3 99 0,20 79 25
16.9.14 99 3 99 0,26 73 31
18.8.14 99 3 99 0,22 70 35
21.10.13*) 0*) 460 0*) 35 0*) 180
28.5.2013 99 3 97 0,5 57 50
25.3.2013 94 24 2 18 56 51
27.11.2012 99 3 98 0,4 73 32
30.10.2012 99 3,1 98 0,3 86 16
29.8.2012 99 3 93 1,2 82 21
26.6.12 99 5 95 1 72 33
19.10.11 99 5 98 0,3 66 40
16.8.11 99 3 97 0,5 92 9
28.2.11 96 16 86 2,6 71 34
1.1.11 98 7 91 1,7 52 56
4.10.10 99 3 97 0,5 79 25
10.8.10 98 7,7 75 4,5 68 37
1.6.2010 98 7,3 91 1,6 77 27
29.3.10 99 3,1 99 0,3 91 10
22.2.10 99 4,6 89 2,1 69 36
keskiarvo 94,5   87,6   71,5  

*) puhdistamon kemikaalisyötössä on ollut toimintahäiriö ja samanaikaisen kiinteistöllä olleen vesivuodon takia puhdistamon ylivuotoputkesta on ilmeisesti päässyt puhdistamatonta jätevettä näytteenottokaivoon.

 

Uponor Clean I -panospuhdistamo, Lieto

Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 4 henkilöä. Puhdistamo on otettu käyttöön loppuvuodesta 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 90 l/as*d.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamon typenpoistoteho on ollut toisinaan alhainen ja fosforinpoisteho muutaman kerran heikko, mutta keskimäärin puhdistamon puhdistustulokset täyttävät selkeästi hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset.

Taulukko 2. Uponor-prosessisäiliön puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Mäntylä.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
1.12.15 90 57 64 8,7 23 120
20.5.15 68 180 76 5,9 0 170
14.4.15 89 59 76 5,9 4 150
1.12.14 97 15 89 2,6 41 92
16.9.14 96 22 79 5,2 10 140
18.8.14 97 18 88 2,9 10 140
26.11.13 95 28 86 3,5 23 120
21.10.13 90 53 10 22 16 130
28.5.13 96 21 91 2,2 40 94
27.11.12 96 23 76 5,9 16 130
30.10.12 94 36 79 5,2 23 120
26.9.12 97 18 77 5,7 51 77
28.6.12 84 88 22 19 0 170
8.11.11 98 9,7 91 2,3 54 72
20.10.11 97 15 59 10 50 78
19.5.11 97 19 94 1,4 29 110
12.4.11 96 20 91 2,1 29 110
10.11.10 95 29 78 5,3 81 30
14.9.10 97 16 92 1,9 84 25
21.6.10 97 14 85 3,6 36 100
10.5.10 99 8 94 1,4 36 100
keskiarvo 93,6   76,0   31,2  

 

Uponor-panospuhdistamo 7, Paimio

Kiinteistössä asuu yksi henkilö.Kiinteistönomistaja päätyi Uponor Suomi Oy:n Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk. 7), koska se vei vähän tilaa ja oli maasuodattamoa helpompi sijoittaa metsäiselle tontille. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Laite asennettiin joulukuussa 2001 ja se otettiin käyttöön huhtikuun lopussa vuonna 2002. Laitteen asennuksen suorittivat Viljo Ojala Liedosta sekä Rakennustyö Ketola Oy Paattisilta.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita vuoden 2004 alusta lähtien. Puhdistustulosten mukaan fosfaatittomilla pesuaineilla voidaan huomattavasti pienentää ympäristöön pääsevän fosforin määrää.

Taulukko 3. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Heinonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 99 2,3 84 3 33 78
19.5.08 99 2,5 95 0,91 47 62
10.12.07 100 1 97 0,51 52 56
11.9.07 99 2,3 97 0,57 42 68
28.5.07 99 3 93 1,2 52 56
26.3.07 97 14 94 1,1 54 54
28.11.06 99 2,2 99 0,18 61 46
14.8.06 100 1 98 0,33 61 45
24.4.2006 99 3,5 98 0,37 64 42
keskiarvo 99   95   51,8  

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 17 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98,7 %, P(kok) = 93,6 %, N(kok) = 64,9 %

 

Uponor-panospuhdistamo 7, Masku

Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 5 -panospuhdistamo (nyk. 7), jonne johdetaan kaikki jätevedet. Puhdistamon jälkeen puhdistuneet jätevedet imeytetään maahan pienimuotoisen maahanimeyttämön avulla. Laitteen asentamisen toteutti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta. Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2004

Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 70 l/as*d. Kiinteistön vedenkäyttö on muuttunut 100 l/as*d tammikuussa 2008.

Toiminta:Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita ja alkuvuodesta 2008 on siirrytty zeoliittivapaiden pesuaineiden käyttöön.

Taulukko 4. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Korkeamäki

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
4.10.10 98 11 93 1,6 29 100
10.8.10 95 27 14 19 46 75
1.6.10 99 7,5 90 2,2 29 100
29.3.10 98 9,4 82 3,9 14 120
12.10.09 99 2,8 95 1,2 37 88
17.8.09 97 16 95 1,1 34 92
18.5.09 95 27 95 1,2 36 89
18.11.08 99 4,8 96 0,97 33 94
23.9.08 98 7,6 87 2,8 14 120
18.3.08 99 3,8 89 2,4 14 120
22.1.08 98 9,5 84 3,6 7 130
13.11.07 99 4 96 1,21 56 88
17.9.07 99 7,4 99 0,29 64 73
24.4.07 99 6 99 0,41 45 110
26.2.07 99 10 95 1,5 40 120
27.11.06 99 4,5 99 0,35 59 82
10.10.06 99 4,6 99 0,35 56 88
14.8.06 98 13 85 4,7 62 77
29.6.06 98 12 95 1,6 65 71
26.4.06 99 8,6 96 1,4 54 93
keskiarvo 98,2   89,2   39,7  

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 7  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98 %, P(kok) = 77,7 %, N(kok) = 47,7

 

Uponor-panospuhdistamo 7, Turku

Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Kaikki kiinteistössä syntyvät jätevedet johdetaan suoraan Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk 7). Puhdistamon jälkeen puhdistetut jätevedet johdetaan pienimuotoisen imeytyksen avulla maahan. Laite asennettiin ja otettiin käyttöön marraskuussa 2002. Laitteen asennuksen suoritti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta.

Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 100 l/as*d.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. 22.9.08 otetussa näytteessä arvot olivat normaalia heikommat.

Taulukko 5. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Sundell

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.10.09 99 3,6 73 5,9 58 59
17.8.09 98 7,6 65 7,6 55 63
18.5.09 98 7,7 85 3,3 66 48
22.9.08 70 150 14 19 36 90
14.4.08 95 23 83 3,8 55 63
14.1.08 98 8,9 92 1,7 50 70
17.9.07 99 3 72 6,1 56 62
24.4.07 87 66 87 2,9 21 110
26.2.07 99 5,8 98 0,37 64 50
27.11.06 98 10 99 0,31 74 36
15.8.06 94 32 95 1,2 79 29
26.4.06 97 14 87 2,8 49 71
keskiarvo 94,3   79,2   55,3  

Vuosina 2003-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 16  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 93,3 %, P(kok) = 89,6 %, N(kok) = 56,9

 

Uponor-panospuhdistamo 10, Kemiö

Kiinteistönomistaja oli rakentamassa asuinrakennuksensa vieressä sijaitsevalle tontilleen loma-asuntoa ja halusi laittaa molempien rakennusten jätevesien käsittelyn kuntoon yhteisellä järjestelmällä. Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 10 -panospuhdistamo (nyk. Uponor-panospuhdistamo 10). Laite on kooltaan 10 hengen puhdistamo eli esimerkiksi kahden perheen käyttöön soveltuva. Kohteessa Upoclean 10 -puhdistamoon liitetään olemassa oleva omakotitalo (3 henkeä) ja rakenteilla oleva vapaa-ajanasunto (6-8 hengen käyttöön). Puhdistamossa käsitellään kaikki näissä rakennuksissa syntyvät jätevedet.Puhdistamosta käsitellyt jätevedet johdetaan jälkisuodatukseen (pienimuotoisen maasuodattamo), jonka jälkeen ne imeytetään maahan. Laitteen asentamisen toteutti Kaivinkoneurakointi Juha Lönnqvist.

Näytteet otetaan puhdistamon perään ennen jälkisuodatusta asennetusta näytteenottokaivosta. Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia on verrattu kuormituslukuihin ottaen huomioon panoslaskurista saatu lukema, jonka mukaan vedenkulutus on 80 l/as*d. Käyttäjämäärä kuitenkin vaihtelee.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Talvella 2006 puhdistamolla ilmeni ongelmia. Kovien pakkasten vuoksi routa ulottui syvälle maahan ja ilmeisesti puhdistamon perässä oleva pienimuotoinen maasuodattamo oli jäässä aiheuttaen padotusta eli vesi ei päässyt kulkemaan vapaasti puhdistamosta ulos. Loppukesästä 2007 puhdistamon jälkeinen maasuodatusosio oli tukkeutunut uudelleen aiheuttaen jäteveden padotusta.

Taulukko 6. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Collin

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 2,5 100 0,089 60 70
14.9.09 100 2,1 98 0,45 66 60
25.5.09 99 5,5 93 2 43 100
18.12.08 100 2 99 0,14 64 63
25.8.08 99 3,1 98 0,51 60 70
19.5.08 98 9,4 96 1,2 53 83
11.2.08 99 5,6 94 1,7 61 69
15.10.07 92 47 87 3,7 49 90
27.3.07 97 21 98 0,53 66 59
28.11.06 98 15 86 3,9 65 62
24.7.06 98 14 91 2,5 56 77
25.4.06 89 70 72 7,8 43 100
keskiarvo 97,4   92,7   57,2  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 95 %, P(kok) = 83,7 %, N(kok) = 34,7 %