Biosetti 5, Pöytyä

Kiinteistössä asuu kaksi henkiloä. Biologis-kemiallinen panospuhdistamo on otettu käyttöön keväällä 2010 ja sinne johdetaan perheessä syntyneet jätevedet.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Toiminta: Arvio toiminnasta useamman näytekerran jälkeen.

Taulukko 1. Biosetti 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Mäenpää.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 98 6,8 92 1,5 40 70
20.10.11 99 4,8 90 1,9 54 54
29.9.11 99 3 94 1,1 56 51
12.4.11 98 10 92 1,4 55 53
10.11.10 96 16 29 13 58 49
14.9.10 99 4,7 40 11 92 9,5
10.8.10 97 11 40 11 84 19
keskiarvo 98   68,1   62,7  

 

Biosetti 10, Pöytyä

Kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Lisäksi puhdistamoon johdetaan eläinruokaa valmistavasta laitoksesta jätevesiä hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Laite asennettiin lokakuussa 2008 ja se otettiin käyttöön pian asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Auranmaan Saneeraus ja Rakennus Oy.

Talokaivo Biosetti 10 on biologis-kemiallinen panospuhdistamo, joka on tarkoitettu kiinteistön kaikkien talousvesien käsittelyyn. Laitteisto pystyy käsittelemään maksimissaan 1500 l jätevettä vuorokaudessa ja se soveltuu enintään kymmenelle hengelle.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Toiminta: Happea kuluttavan aineksen poistoteho on ollut hyvä. Puhdistamon fosforinpoisto ei ole toiminut ja typenpoistossa on ollut suurta vaihtelua.

Taulukko 2. Biosetti 10 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kiiski

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 71 120 0 31 22 91
21.6.11 77 94 0 36 30 82
28.2.11 86 58 0 28 35 76
10.11.10 94 24 2 18 14 100
13.9.10 95 19 0 20 22 91
10.5.10 96 17 0 19 46 63
22.2.10 88 52 0 26 0 120
17.11.09 94 27 0 30 6 110
14.9.09* 94,3 33 0 33 80 38
17.8.09 91 37 0 37 48 61
18.5.09 95 21 0 24 0 120
keskiarvo 89,2   0,2   27,5  

* Vähenemä laskettu tulevan jäteveden pitoisuuksien mukaan: BOD7ATU=580 mg/l, kokonaisfosfori=32 mg/l, kokonaistyppi=190 mg/l.