Goodwell kyläpuhdistamo, Salo/Perniö

Kyläpuhdistamoon johdetaan pienen kyläkeskittymän n. 10 kiinteistön jätevedet. Puhdistamo kykenee käsittelemään 3,1 m3 jätevettä päivässä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Koskenkylä

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 99 3 94 1,1 54 54
9.11.11 99 3 96 0,69 53 55
3.11.10 99 3 100 0,05 20 93
13.9.10 99 3 99 0,2 36 75
21.6.10 92 34 88 2,2 31 80
25.5.09 90 42 91 1,6 26 84
17.2.09 84 66 85 2,7 24 89
keskiarvo 94,6   93,3   34,9  

 

Goodwell kyläpuhdistamo, Salo/Perniö

Kyläpuhdistamoon johdetaan kartanon kiinteistöjen jätevedet. Puhdistamo kykenee käsittelemään 1,9 m3 jätevettä päivässä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kartano

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 97 14 85 2,7 72 33
8.11.11 76 98 55 8,3 37 74
9.2.11 64 150 100 0,072 29 83
3.11.10 98 9 99 0,27 44 65
13.9.10 99 3 99 0,21 43 66
21.6.10 94 24 97 0,49 40 70
10.5.10 93 31 94 1,1 71 34
16.11.09 88 48 91 1,6 42 68
25.5.09 86 59 93 1,2 37 74
17.2.09 91 36 98 0,33 39 71
keskiarvo 88,6   91,1   45,4  

 

Goodwell Pienpuhdistamo, Länsi-Turunmaa/Parainen

Vanhoista saostussäiliöistä aiheutuneen hajun takia kiinteistönomistaja halusi saneerata järjestelmänsä jätevesiasetuksen vaatimusten mukaiseksi.Talouden kahden hengen kaikki jätevedet johdetaan suoraan Goodwell Oy:n biologiskemialliseen pienpuhdistamoon. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä. Lähtevän veden näyte otetaan poistoputkeen asennetusta näytehanasta ottamalla noin kolmen päivän kokoomanäyte näytteenkeruusaaviin.

Toiminta: Puhdistamon on toiminut melko hyvin. Fosforipitoisuus on ollut välillä koholla.

Taulukko 3. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Jones.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
4.4.11 94 24 93 1,2 61 46
21.6.10 98 6,8 97 0,55 51 57
16.11.09 97 11 85 2,8 67 38
29.6.09 93 31 59 7,5 55 53
25.5.09 97 14 82 3,3 49 59
17.11.08 98 7,4 91 1,6 67 39
23.9.08 97 13 56 8 61 46
20.5.08 91 37 63 6,8 55 52
11.2.08 95 22 67 6,1 46 63
10.12.07 96 18 97 0,63 48 61
15.10.07 98 8,4 95 0,96 31 81
14.8.07 95 19 94 1,1 39 71
29.5.07 97 14 94 1,1 31 80
keskiarvo 95,8   82,5   50,8  

 

Saneerauspaketti, Sauvo

Jätevedet johdetaan suoraan Goodwell Saneerauspaketti –puhdistamoon. Saneerauspaketti on asennettu vanhoihin saostuskaivoihin, joka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Kaikki neljän hengen talouden jätevedet käsitellään pienpuhdistamossa, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan ojaan. Järjestelmä on rakennettu ja otettu käyttöön heinäkuussa 2005.

Kiinteistön vedenkäyttömäärän oletetaan olevan 120 l/as*d. Lähtevän veden näyte otetaan poistoputkeen asennetusta näytehanasta ottamalla noin kolmen päivän kokoomanäyte näytteenkeruusaaviin.

Toiminta: Puhdistamon ilmastus ei toiminut toukokuussa 2007, mikä vaikuttaa heikentävästi 28.5.07 otetun näytteen tulokseen. Samoin saostuskemikaali oli vähissä 28.5.07 ja täysin loppunut 14.8.07 otetussa näytteessä, minkä takia kokonaisfosforipitoisuus on koholla. 15.10.07 otetussa näytteessä saostuskemikaali oli lisätty, mutta sitä ei ollut päässyt järjestelmään vian takia. Puhdistamo on kärsinyt sähkökatkoksista. Orgaanista ainesta ja typpeä puhdistamo on poistanut hyvin.

Taulukko 4. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lehtinen.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
19.10.11 80 84 0 20 14 100
29.9.11 47 220 0 23 14 100
3.11.10 85 62 18 15 13 80
13.9.10 96 17 48 9,6 64 42
16.2.09 84 66 79 3,8 30 82
15.12.08 79 87 35 12 19 95
11.2.08 99 6,2 95 0,93 68 37
10.12.07 99 5,3 86 2,6 66 40
15.10.07 97 12 18 15 66 40
14.8.07 96 17 40 11 91 11
28.5.07 66 140 67 6 30 82
26.3.07 94 24 78 4,1 61 46
15.1.07 94 27 83 3,1 60 47
12.12.06 96 18 88 2,2 61 45
9.10.06 96 16 90 1,9 66 40
14.8.06 96 15 89 2 80 23
28.6.06 95 22 73 5 58 49
24.4.06 91 36 85 3 47 62
keskiarvo 88,3   59,6   50,4  

 

Saneerauspaketti, Piikkiö

Kiinteistö, missä asuu 3 henkilöä, sijaitsee Piikkiössä. Jätevesijärjestelmäksi valittiin Goodwell Oy:n saneerauspaketti, jonka avulla vanhat saostussäiliöt sekä umpisäiliö muutettiin biologis-kemialliseksi puhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan. Kiinteistölle asennettu järjestelmä on mitoitettu viidelle asukkaalle.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on ilmoitettu 70 l/as*d.

Toiminta: Puhdistamolla on ollut ongelmia fosforin ja typen poistossa. Järjestelmää on muutettu siten, että nykyisin järjestelmä toimii vanhoissa saostussäiliöissä, kun aikaisemmin hyödynnettiin myös vanhaa umpisäiliötä, joka oli tilavuudeltaan liian iso prosessin toiminnan onnistumiseksi. Muutokset on tehty loppukeväästä 2008.

Taulukko 5. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Gylen.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
3.11.10 90 71 24 24 35 120
13.9.10 94 41 30 22 35 130
16.11.09 92 55 90 3 40 120
25.5.09 96 32 69 9,6 35 130
15.12.08 80 140 11 28 10 180
20.10.08 83 120 24 24 25 150
25.8.08 82 130 69 9,7 35 130
19.5.08 93 48 92 2,5 20 160
10.12.07 96 32 72 8,7 10 180
11.9.07 96 28 75 7,9 10 180
26.3.07 86 99 68 10 5 190
15.1.07 86 98 24 24 5 190
12.12.06 92 55 43 18 5 190
14.11.06 83 120 40 19 15 170
keskiarvo 89,2   52,2   20,4