Clewer 800 S, Kaarina

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Toiminta: Kahden näytteenottokerran tulosten perusteella puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Salakari

Näyte pvm BOD7atu % (80)  BOD7atu mg/l   P(kok) % (70) P(kok) mg/l   N(kok) % (30) N(kok) mg/l
26.11.2013 99 4,9 40 11 73 32
21.10.2013 93 29 13 16 84 19
28.5.2013 95 21 85 2,7 87 15
25.3.2013 95 22 80 3,6 79 24
Keskiarvo 95,5   54,5   80,75  

 

Clewer 800 S, Perniö

Kiinteistössä asuu neljä henkilöä ja keskimääräinen vedenkulutus on noin 200 l/as*d (arvio helmikuussa 2012).

Toiminta: Puhdistamo on toiminut melko hyvin.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Karjalainen.

Näyte pvm BOD7atu % (80)  BOD7atu mg/l   P(kok) % (70) P(kok) mg/l   N(kok) % (30) N(kok) mg/l
23.1.2012 91 23 96 0,42 74 18
9.11.2011 96 11 75 2,7 53 33
29.9.2011 97 12 62 6,9 90 12
21.7.2011 96 15 56 8,1 87 15
keskiarvo 96,5   72   76